Vtáčia chrípka na Slovensku: Prenos na človeka je vzácny

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Bratislava, 5. februára 2020 – Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku vo Zvolene potvrdilo viacero pozitívnych prípadov vtáčej chrípky v Slovenskej republike.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR už nariadila príslušné opatrenia na kontrolu choroby a zabránenie šírenia nákazy v chovoch hydiny.

Čo je vírus A(H5N8)?

Subtyp vírusu vtáčej chrípky A(H5N8) bol potvrdený vo viacerých štátoch Európy. Cirkuluje medzi voľne žijúcim vtáctvom, rýchlo sa šíri hlavne v chovoch hydiny, pričom má takmer 100 % úmrtnosť.

Riziko prenosu vírusu od divoko žijúcich vtákov na domácu hydinu je najväčšie, ak má hydina spoločný prístup k vode s divokými vtákmi. Toto hrozí najmä v prípadoch, keď sa hydina pohybuje vonku.

Prenos vtáčej chrípky na človeka

Vírus môže potenciálne vyvolať ochorenie aj u človeka. Ohrozené sú hlavne osoby, ktoré sa dostali do kontaktu s nakazenou hydinou alebo voľne žijúcim vtáctvom.

Riziko prenosu vírusu A(H5N8) zo zvierat na ľudí je však nízke. U tohto subtypu vtáčej chrípky nebol na Slovensku doteraz zaznamenaný ani jeden prípad.

Miestom vstupu vírusu do tela človeka sú sliznice – ústa, nos a očné spojivky. Vtáčia chrípka sa príznakmi nelíši od bežnej chrípky a príbuzných ochorení.

Ako sa prejavuje vtáčia chrípka:

 • náhly vzostup teploty, zimnica,
 • bolesti kĺbov, svalov,
 • zápal spojiviek,
 • kašeľ, nádcha.
vtáčia-chrípka-opatrenia
Zdroj foto: AdobeStock.com

Liečba vtáčej chrípky

Liečba chrípky je symptomatická, v prípade potreby možno použiť antivirotiká. Ochorenie sa vo väčšine prípadov končí vyzdravením. Ak ste si vedomí toho, že ste prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom, sledujte svoj zdravotný stav.

Ako zistím, že vták je nakazený?

O nákaze vtáctva svedčia niektoré typické javy. Ide predovšetkým o náhly úhyn, znížený príjem potravy a vody, slabšiu alebo žiadnu znášku vajec, či iné neobvykle správanie hydiny alebo voľne žijúceho vtáctva.

Pokiaľ máte akékoľvek podozrenie, urýchlene informujte príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

vtáčia-chrípka-prenos-na-človeka
Zdroj foto: AdobeStock.com

Čo robiť, keď spozorujete choré alebo uhynuté vtáctvo:

 • vyvarujte sa akéhokoľvek kontaktu s vtákom alebo hydinou, ich výlučkami, či kontaminovanými predmetmi (napr. vajcia, predmety v kuríne a pod.),
 • ak sa nemôžete vyhnúť manipulácii s chorým zvieraťom, používajte ochranné pomôcky – rukavice, rúšky, masky, okuliare, nepremokavá obuv, plášť a pod.),
 • čo najskôr informujte príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Čo treba dodržiavať pri chove domácej hydiny:

 • zásady osobnej hygieny – najmä dôkladné umývanie rúk,
 • časté umývanie rúk pri príprave surového mäsa z hydiny a vajec,
 • umývanie pracovných plôch, kuchynského náradia a riadu – najlepšie pod tečúcou teplou vodou, s prídavkom detergentu,
 • všetky jedlá z hydiny variť pri teplote najmenej 70 °C a minimálne 20 minút – varenie usmrcuje vírus,
 • nejedzte surové alebo nedostatočne tepelne spracované pokrmy z hydiny.

Zdroj: ÚVZ SR, informoval Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky)

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár