VšZP: Dlh na zdravotnom poistení možno aj splácať

Bratislava 12. novembra (TASR) – Poistenec, ktorý má dlh na poistnom, sa môže so zdravotnou poisťovňou dohodnúť na splátkovom kalendári. „Ten uzavrieme s platiteľom maximálne na obdobie šiestich mesiacov po predchádzajúcej úhrade vo výške 40 percent z dlhu evidovaného ku dňu podania žiadosti o splátkový kalendár. Túto úhradu je potrebné vykonať najneskôr do 15 kalendárnych dní od podania žiadosti o splátkový kalendár,“ vysvetlila pre TASR hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková.
Upozornila, že splátkový kalendár nie je možné uzatvoriť na pohľadávky VšZP, ktoré už boli postúpené na vymáhanie. Priblížila, že po neuhradení dlhu VšZP zasiela dlžníkovi výzvu. Ak nedôjde k úhrade, prípadne k dohode o vyriešení dlhu, vystaví sa výkaz nedoplatkov (VN), ktorý je priamo exekučným titulom.
Ak ani potom dlžník nereaguje, zašle mu poisťovňa predexekučnú výzvu, ktorá predstavuje poslednú možnosť úhrady bez navýšenia nákladov pohľadávky do desiatich dní. „Následne je pohľadávka postúpená na vymáhanie súdnemu exekútorovi. Ak dlžník zaplatí až počas exekúcie, musí uhradiť nielen dlh zo zdravotného poistenia, ale aj trovy exekúcie, čím sa jeho záväzok zvyšuje o viac ako 20 percent,“ zhrnula Gašparíková.

Pridaj komentár