Vo svete si každých 40 sekúnd vezme niekto život

Bratislava, 10. október 2013 – Svetová federácia pre  duševné zdravie vyhlásila 10. október za Medzinárodný deň duševného zdravia. Národné centrum zdravotníckych informácií vydáva v tomto čase každoročnú publikáciu Psychiatrická starostlivosť v SR, v ktorej štatistické zistenia poukazujú na zvyšujúci sa počet pacientov s duševnými ochoreniami.

 

Viac chorých medzi mladými ľuďmi

Psychiatrické ambulancie v uplynulom roku vyšetrili takmer 400-tisíc pacientov, čo predstavuje 737 osôb na 10 000 obyvateľov. Až 16,3% (64 816) vyšetreným osobám lekári diagnostikovali duševné ochorenie prvýkrát v ich živote. Najvýraznejší nárast (o 7,6 %) sme zaznamenali u mladých ľudí vo veku 15 – 19 rokov, čo sa prejavilo najmä v skupine neurotických porúch, zvýšeným počtom fóbií a úzkostí.

 

Hospitalizovaní pacienti a príčiny hospitalizácie

V ústavnej psychiatrickej starostlivosti bolo v SR v roku 2012 zaznamenaných 41 840 hospitalizácií (v tom 56,6% mužov a 43,4% žien).

Najčastejšou príčinou ústavnej liečby boli poruchy psychiky a správania, zapríčinené užitím alkoholu. Predstavovali viac ako štvrtinu z celkového počtu hospitalizovaných (10 960 prípadov), a vo viac ako 77 % (8 510) sa týkali mužov. Ďalšie duševné choroby, ktoré si vyžadovali hospitalizáciu boli schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (8 823 prípadov). Pomerne častou príčinou prijatí do ústavnej starostlivosti boli aj afektívne poruchy (5 885 prípadov). Z 1 328 detí vo veku 0 až 14 rokov bolo 63 % hospitalizácií pre poruchy správania a emočné poruchy, so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania.

 

Duševné zdravie a starší ľudia

Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa je Duševné zdravie a starší ľudia, u ktorých podľa APA (Americká psychiatrická asociácia) existuje vyššie riziko rozvinutia niektorých psychických porúch. Štatistiky uvádzajú, že na závažné psychické ochorenie trpí vo svete 20 – 30 % ľudí nad 65 rokov. Napríklad odhadovaný výskyt demencie u ľudí nad 60 rokov je okolo 4,7 %, depresiou trpí 10-16 % ľudí nad 65 rokov a okolo 10 % trpí úzkosťou. Tieto čísla však môžu byť omnoho vyššie, keďže mnohí pacienti nevyhľadajú odbornú pomoc.

Na Slovensku bolo v psychiatrických ambulanciách v uplynulom roku vyšetrených vyše 85-tisíc pacientov nad 65 rokov, pričom približne 14-tisíc osôb boli pacienti s diagnózou zistenou prvýkrát v živote. Hospitalizovaných pacientov nad 65 rokov bolo takmer 6-tisíc.

 

Duševné zdravie vo svete a nárast počtu samovrážd

Podľa WHO na svete trpí duševnými poruchami viac ako 450 miliónov ľudí. Napríklad s depresiou je viac ako 350 miliónov ľudí všetkých vekových kategórií. Práve depresia je najrozšírenejším duševným ochorením a hlavnou príčinou invalidity. Podľa odhadov WHO bude v roku 2020 depresia spolu so srdcovo-cievnymi ochoreniami najčastejším ochorením, a neliečená môže viesť až k samovražde.

 

Každých 40 sekúnd si niekto vezme život!

Práve počet samovrážd za posledné desaťročia celosvetovo narastá. Podľa WHO štatistík sa za posledných 45 rokov celosvetovo zvýšila miera dokonaných samovrážd o 60 %, čo predstavuje milión samovrážd ročne, alebo jednu smrť každých 40 sekúnd. Až 90 % ľudí, ktorí spáchajú samovraždu, majú pritom diagnostikovanú nejakú duševnú poruchu.

 

Niekde majú iba jedného psychiatra na 100.000 obyvateľov

WHO udáva, že 76 %-85 %  ľudí s vážnou duševnou poruchou v krajinách s nízkym a stredným príjmom nedostane potrebnú zdravotnú starostlivosť. Približne 25 % krajín nemá k dispozícií tri najčastejšie predpisované lieky na liečbu schizofrénie, depresie a epilepsie na úrovni primárnej zdravotnej starostlivosti. Vo viac ako polovici krajín sveta je k dispozícii len jeden psychiater na 100.000 ľudí a 40 % krajín má menej ako jedno nemocničné lôžko na 10 000 ľudí s duševnou poruchou.

Zdroj: NCZI, redakčne upravené a krátené

Pridaj komentár