Vernisáž fotografickej súťaže Cesta svetla 2017

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Vystihnúť a zvečniť zaujímavý moment, ktorý priamo alebo nepriamo zachytáva problematiku ľudí so zrakovým postihnutím.

Takouto výzvou oslovuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne nielen profesionálnych, ale aj amatérskych fotografov.

Vernisáž expozície najkrajších diel Cesty svetla 2017 sa uskutoční pri príležitosti Dňa nevidiacich, a to 13. novembra o 17:00 vo Výstavnej sieni v Novej budove Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici 17 v Bratislave. Súčasťou slávnosti bude odovzdávanie cien víťazom.

Výstava Cesta svetla 2017 potrvá do soboty

Návštevníci divadla si budú môcť výstavu vybraných fotografií vychutnať v priestoroch SND do 20. novembra. V priebehu roka 2018 však bude usporiadaných viacero expozícií na celom území Slovenska. Najzaujímavejšie fotografie skrášlia stránky kalendára ÚNSS na rok 2018.

Víťazi Cesty svetla 2017

Do už 14. ročníka súťaže sa zapojilo 29 autorov s celkovo 1 357 snímkami. Ich umeleckú hodnotu posudzovala odborná porota, v zložení Miroslav Zaťko, Ján Miškovič a Marián Horanič.

V kategórii Farebná fotografia obsadila 1. miesto Lucia Blašková s dielom Dotyk svetla. Séria fotografií priniesla 2. miesto Ružene Fifíkovej a 3. miesto patrí Ľudmile Miklošovej a jej snímke Jarné lúče. Čestné uznanie získali Zuzana Ruppeldtová (a jej Zvedavosť), Ľudmila Hladká (s Podvečernou prechádzkou) a Andrej Dobrík.

Spomedzi čierno-bielych fotografií porote najväčšmi učarovala tá z dielne Petra Orvoša. 2. miesto získala so sériou fotografií Lucia Blašková. 3. miesto obsadila Blanka Mináriková, takisto za sériu fotografií. Čestné uznanie v tejto kategórii si vyslúžili Ružena Fifíková a Erika Fajnorová. Obe za série fotografií.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má viac ako 4 000 členov, združených v 64 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.

Zdroj: http://unss.sk/

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár