Vďaka projektu Autisti v práci si našlo prácu 23 autistov

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Bratislava, 23. marca 2018 – Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) sa intenzívne snaží riešiť problémy s nezamestnanosťou autistov.

Po troch úspešných rokoch projektu Autisti v práci sa organizácii SPOSA podarilo zvýšiť povedomie o autizme u zamestnávateľov, čím zároveň odbremenila štát od nákladov. Koncom marca však projekt opúšťa hlavný donor. Spoločnosť sa preto obzerá po nových partneroch. Na ťahu je aj štát.

Ako si autista hľadá prácu

Väčšina ľudí s autizmom sa po dokončení školskej dochádzky akéhokoľvek typu nevie zamestnať. Sú odkázaní na rodičovskú starostlivosť, prípadne domov sociálnych služieb. SPOSA pomáhala ľuďom s autizmom pri hľadaní práce v rámci pilotného projektu Autisti v práci.

Do projektu sa zapojilo celkovo 40 ľudí s autizmom. Z toho sa po 3 rokoch fungovania, s pomocou takzvaných job koučov, organizácii SPOSA podarilo nájsť zamestnanie pre 23 autistov. Tí vďaka tomu dostali šancu na plnohodnotné začlenenie do spoločnosti.

Slovenská legislatíva pokrýva problematiku zamestnávania ľudí trpiacich autizmom veľmi všeobecne. Legislatívne procesy sú pre ľudí s autizmom v praxi často nepoužiteľné. Na pracovného asistenta majú právo až po získaní pracovnej zmluvy, a to aspoň na polovičný úväzok.

Tu narážame hneď na prvý problém – charakter diagnózy spravidla neumožňuje zamestnať sa hneď na polovičný úväzok. Takáto podmienka je voči osobám s autizmom diskriminačná. Asistent je pre osobu s autizmom dôležitý najmä pri výberovom procese zamestnávateľa a pri vstupe do nového zamestnania, pričom „závislosť“ od asistenta postupne klesá.

autisti v práci SPOSA
Zdroj foto: Shutterstock.com

Zamestnaný autista stojí štát menej

Ročné náklady štátu na jedného človeka s autizmom v domove sociálnych služieb sú približne 12 000 €. Pre porovnanie, priemerné náklady na jog kouča sú 12 800 € v prvých dvoch rokoch na jednu osobu s autizmom. Po tomto čase je už osoba s autizmom schopná pracovať samostatne. Job kouč vykonáva už len supervíziu, resp. dozerá na vzťahy autistu v pracovnom prostredí.

Ročné náklady vďaka tomu klesnú z 6 400 € za rok na 200 €. Náklady štátu na človeka s autizmom sú tak po štyridsiatich rokoch (pri nástupe do dôchodku) podľa prepočtov SPOSA až o 363 600 € nižšie, ako keby bol nezamestnaný a odkázaný na domov sociálnych služieb.

Bude projekt Autisti v práci pokračovať?

Financovanie a chod pilotného projektu Autisti v práci zastrešovala nadácia The Velux Foundations. Spolupráca s donorom sa však po troch rokoch končí, a preto SPOSA hľadá udržateľné riešenie, aby mohla ďalej pomáhať autistom pri hľadaní zamestnania.

„Projekt Autisti v práci mal veľký význam aj pre mnohé firmy, ktoré si uvedomili potenciál a výhody zamestnávania autistov. Ďalej to dokážeme robiť už iba s podporou štátu a s legislatívou, ktorá bude zohľadňovať situáciu autistov,“ vysvetľuje Ivan Štubňa zo spoločnosti SPOSA.

Simulátor autizmu

SPOSA v rámci projektu predstavila aj simulátor autizmu vo virtuálnej realite. Simulátor je skvelým nástrojom pri chápaní vnímania autistu. Ukazuje prostredie tak, ako ho vníma autista, a to vlastnou zážitkovou skúsenosťou používateľa.

Počas troch rokov boli vytvorené 3 rozličné virtuálne prostredia, ktoré si môže ktokoľvek pozrieť v 2D videu alebo objednať na stránke www.simulatorautizmu.sk.

Viac informácií o autizme a pomoci ľudom s autizmom nájdete na stránke www.sposa.sk.

Pridaj komentár