V Banskej Bystrici sa o predčasne narodené deti starajú už 60 rokov

(Zdroj foto: FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica)

Na Neonatologickej klinike SZU pri FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica si v uplynulom týždni (6. júna 2017) slávnostným seminárom pripomenuli okrúhle výročie. Odbornú starostlivosť tu poskytujú deťom, ktoré prišli na svet predčasne, už 60 rokov.

„Pre predčasne narodených novorodencov je najdôležitejšia centralizácia v špecializovaných centrách, pretože tam majú najväčšiu šancu dostať takú starostlivosť, akú potrebujú. Najšetrnejšie je, keď sa takýto novorodenec dostane k nám ešte v maminom brušku a nestráca dôležité minúty po narodení čakaním na transport špecializovaným tímom,“ uviedla vo svojej prednáške prednostka Neonatologickej kliniky SZU, MUDr. Jana Nikolinyová, PhD.

V minulosti prežili len deti s pôrodnou váhou 1 kg

Starostlivosť o predčasne narodené deti prešla od vzniku oddelenia veľkým vývojom. Kedysi malo šancu na prežitie väčšinou iba dieťa narodené po 30. týždni tehotenstva a s minimálnou pôrodnou váhou 1000 g. Dnes sa, aj vďaka modernému technologickému vybaveniu a metodikám, posunula hranica životaschopnosti predčasne narodeného dieťaťa na ukončený 24. týždeň450 g pôrodnú hmotnosť.

Počas seminára si na začiatky spred šesťdesiatich rokov zaspomínala aj jedna z prvých banskobystrických novorodeneckých sestier.

„Úsek pre predčasne narodené deti vznikol v roku 1957 a bol vtedy súčasťou detského oddelenia. Neboli sme nijako zvlášť zaškolené, jedna sestra mala na starosti takmer desať detí a mali sme len jeden inkubátor,“ spomína Eva Furdíková.

predčasne narodené deti Svetotozár Dlugolucký
Svetotozár Dlugolucký (zdroj foto: FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica)

„Starostlivosť o novorodencov, dojčatá a staršie deti bola ešte v šesťdesiatych rokoch minulého storočia súčasťou gynekológie a pediatrie. Až neskôr sa začal formovať odbor starostlivosti o novorodenca – neonatológia. Prvé samostatné novorodenecké oddelenie vzniklo v banskobystrickej nemocnici v roku 1975,“ priblížil v úvode svojho príspevku profesor Svetozár Dluholucký, jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej pediatrie.

Na výročnom stretnutí sa zišlo okolo 65 súčasných aj bývalých zamestnancov. Bývalým kolegom udelilo vedenie kliniky symbolické čestné členstvo vo svojom kolektíve. Generálna riaditeľka nemocnice, Ing. Miriam Lapuníková, MBA, poďakovala všetkým zdravotníkom za roky odvedenej práce:

„Prajem Vám veľa odhodlania, odvahy a entuziazmu pri ďalšej starostlivosti o našich najmenších a najkrehkejších pacientov,“ uviedla.

Perinatologické centrum pre predčasne narodené deti

Predčasne narodené dieťa nemá dostatočne vyvinuté niektoré vnútorné orgány, vyžaduje monitorovanie vitálnych funkcií, podporu dýchania, infúzne podávanie výživy, musí byť uložené v inkubátore. Potrebuje tiež špecifickú diagnostiku, liečebné a ošetrovateľské postupy na zvládnutie komplikácií. Takúto starostlivosť nedokáže zabezpečiť štandardné novorodenecké oddelenie.

Neonatologická klinika SZU pri FNsP F. D. Roosevelta tvorí spolu s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou SZU jedno zo 6 Perinatologických centier na Slovensku. Centrum dlhodobo dosahuje výborné výsledky v starostlivosti o extrémne nezrelých a kriticky chorých novorodencov. V roku 2016 dosiahlo spomedzi všetkých centier najnižšie promile novorodeneckej úmrtnosti a je právom považované za jedno z najlepších v SR.

Zdroj: FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Pridaj komentár