ÚVZ SR: Pri kontrolách nebalenej zmrzliny neuspelo 26 % prevádzok

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva vykonali počas tohtoročnej letnej sezóny celkovo 1 504 kontrol prevádzok s predajom nebalenej zmrzliny.

Celkovo skontrolovali  975 „zmrzlinární“, najviac v Žilinskom kraji (177 prevádzok), v Nitrianskom kraji (162 prevádzok) a v Prešovskom kraji (138 prevádzok).

Orgány verejného zdravotníctva s kontrolami „zmrzlinární“ nekončia. Vykonávajú ich aj naďalej.

„Pri kontrolách sme zistili viaceré pochybenia, a to buď priamo na mieste, alebo z výsledkov laboratórne vyšetrených vzoriek zmrzliny,“ uviedol Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

Nedostatky v štvrtine kontrolovaných prevádzok

Hygienici zistili počas tohtoročnej letnej sezóny pochybenia v 253 prevádzkach, čo predstavuje 26 % z kontrolovaných subjektov. Najviac prevádzok so zistenými nedostatkami sa nachádzalo v Nitrianskom kraji (56 prevádzok) a v Prešovskom kraji (45 prevádzok):

  • neodobraté a neodložené vzorky vyrobených zmrzlín na dobu 48 hodín – 47 prevádzok,
  • nedostatky v prevádzkovej hygiene (napr. nezabezpečený prívod tečúcej teplej vody, znečistené chladiace a mraziace zariadenia, znečistené pracovné plochy, znečistená podlaha) – 31 prevádzok,
  • nepredložená/nevedená evidencia o výrobe zmrzliny (dátum a hodina ich výroby),  a tým aj nemožnosť preukázať dobu predaja zmrzliny najdlhšie 24 hodín po jej zmrazení – 24 prevádzok,
  • nevedená evidencia o nameraných teplotách v chladiacich a mraziacich zariadeniach, príp. chýbajúce meracie zariadenia – 23 prevádzok,
  • chýbajúca informácia pre zákazníka o prítomnosti azofarbív a/alebo alergénov v predávanej zmrzline – 14 prevádzok,
  • nedodržaná osobná hygiena pracovníkov (nevhodný pracovný odev, zamestnanec v civilnom oblečení, chýbajúca pokrývka hlavy, nalakované nechty na rukách) – 12 prevádzok.
kontrola prevádzok zmrzliny
Zdroj foto: AdobeStock.com

Čo sa z odobratých vzoriek zistilo v laboratóriách?

Hygienici odobrali a mikrobiologicky vyšetrili 1 934 vzoriek zmrzliny. Z uvedeného počtu nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy 286 (14,8 %) vzoriek, a to najmä z dôvodu nadlimitného počtu enterobaktérií, koliformných baktérií a kvasiniek (môžu spôsobiť črevné ochorenia a hnačky).

Kontaminácia plesňami bola v niektorých prevádzkach zistená napríklad na plastovom stojane na kornútky so zmrzlinou, plastovom zásobníku na kornútky, alebo v bubne výrobníka zmrzliny. V prevádzkach so zistenými nedostatkami bola nariadená dôkladná sanitácia.

Hygienické nedostatky ukázali i stery odobraté z prostredia prevádzok, pracovných plôch, pracovných odevov a rúk zamestnancov. Z 912 sterov nevyhovelo 207 (22,7%), a to kvôli kontaminácii patogénnymi a podmienene patogénnymi mikroorganizmami.

Stery v niektorých prevádzkach nevyhoveli aj v strojno-technologických zariadeniach, ktoré prichádzajú do priameho styku so zmrzlinou, v naberačkách na zmrzlinu, vo výrobníkoch zmrzliny, či v nádobách na prípravu zmrzlinovej zmesi.

zmrzlinárne hygiena
Zdroj foto: AdobeStock.com

Uložené pokuty za viac ako 14 000 eur

Za zistené nedostatky bolo pri kontrolách uložených spolu 169 blokových pokút v celkovej sume 14 109 eur. Do doby odstránenia nedostatkov musela pozastaviť činnosť jedna prevádzka. Začatých bolo 53 správnych konaní vo veci uloženia pokuty z dôvodu hygienických nedostatkov, predpokladaná suma je 24 100 eur.

Zdroj: UVZ SR

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár