Univerzita P. J. Šafárika preferuje prevenciu

Košice 17. marca (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia je členom novej siete 32 univerzít a inštitúcií nachádzajúcich sa naprieč celou Európou. Ich zámerom je prispieť v oblasti prevencie ochorení ako sú rakovina, kardiovaskulárne ochorenia, pľúcne ochorenia, diabetes a duševné choroby pod vedením Oxford Brookes University (OBU).
„Neinfekčné ochorenia sú zdrojom najvýznamnejšej záťaže pre spoločnosť a pritom je ich vzniku možné často zabrániť. Napriek tomu je prevencii týchto ochorení pridelená v rámci národných rozpočtov na zdravotníctvo len malá časť,“ upozornila Oľga Orosová z košickej univerzity. Európska komisia (EK) ponúka finančnú podporu vo výške viac ako 500.000 eur na spustenie Akademickej siete v odbore prevencie (Science for Prevention Academic Network – SPAN), ktorá umožní medzinárodnej skupine odborníkov na prevenciu z rôznych krajín Európy vytvoriť odbor s novým širokým záberom za účelom prevencie neinfekčných ochorení.
SPAN bol spustený na prelome februára a marca v Oxforde. OBU, ako vedúca inštitúcia lokálnych partnerov projektu SPAN, vidí pre budúcnosť odboru prevencie ohromnú podporu prostredníctvom rozvoja výskumu a vzdelávania vďaka vytvorenej medzinárodnej skupine expertov. “Vytvoríme silnú vedeckú bázu v tomto dôležitom odbore, ako aj spoluprácu naprieč celou Európou, ktorá do teraz neexistovala. Našim zámerom je vytvoriť odbor v oblasti prevencie, prilákať viac mladých vedeckých pracovníkov a podporiť šírenie najnovších výskumných poznatkov naprieč celou Európou,“ uvádza sa v stanovisku OBU.
Hlavná časť národných rozpočtov venovaných zdravotníctvu je v celej Európe zameraná na oblasť liečby a len veľmi malý percentuálny podiel je venovaný prevencii. “Ide tu skutočne o nesprávne rozloženie prostriedkov,” tvrdí OBU a dodáva, “čo sa týka neinfekčných ochorení, väčšina zdravotníckych rozpočtov je zameraná na ich liečbu a prevencii je niekedy venovaných tak málo prostriedkov ako sú tri či štyri percentá,“ zdôraznila Orosová. K vzniku ochorení, ako sú kardiovaskulárne ochorenia a rakovina, prispievajú štyri hlavné rizikové typy správania, a to fajčenie, nadmerné pitie, zlá výživa a nedostatok pohybu. SPAN prispeje k prevencii vzniku týchto ochorení u ľudí predtým, ako sa prejavia ich symptómy v priebehu starnutia.
EK ponúka začiatočnú finančnú podporu na vytvorenie novej celoeurópskej siete odborníkov. Táto finančná podpora umožní odborníkom z 32 inštitúcii vykonať audit prevenčného sektora naprieč kontinentom, skvalitniť vzdelávanie a výcvikové aktivity, ako aj nadväzovať spolupráce a usporadúvať workshopy a to zvlášť so zameraním sa na mladých výskumníkov. SPAN bol spustený v rámci dvojdňového stretnutia v Oxforde 28. februára a 1. marca. Tieto stretnutia boli dôležitým bodom k finalizácii pracovného plánu 32 spolupracujúcich inštitúcií,“ uzavrela Orosová.

Pridaj komentár