Turnaj v bowlingu a seminár parkinsonikov v Leviciach

Slovenskí organizovaní parkinsonici, združení v Spoločnosti Parkinson Slovensko, už dlhšie vedia spojiť príjemné s užitočným. Dôkazom je aj ich minulotýždňové stretnutie v bowlingovom centre v Leviciach, keď semináru o Parkinsonovej chorobe predchádzalo súťažné kolo ligy parkinsonikov v bowlingu. Nešlo o náhodou – SLOVENSKÝ PACIENT tu zorganizoval ďalšiu zo série vzdelávacích prednášok pre ľudí s Parkinsonovou chorobou.

 

Prednáška a ohlasy zúčastnených

Poslucháčske publikum tvorilo niekoľko desiatok parkinsonikov z republikových klubov z celého Slovenska, ich rodinní príslušníci, a tiež pozvaní sociálni pracovníci a sestry z domovov sociálnych služieb v Leviciach.

Seminár viedol MUDr. Branislav Veselý z Fakultnej nemocnice Nitra, ktorý hovoril o liekových alternatívach pri Parkinsonovej chorobe. Vysvetlil, že len včasná a správna diagnostika umožňuje účinnú symptomatickú liečbu, resp. spomaľuje progresiu ochorenia. Vo svojom príspevku vyzdvihol aj dôležitosť vhodnej pohybovej aktivity parkinsonikov, resp. spoluprácu lekára s pacientom, kde si hlavne lekár musí nájsť dostatok času na individuálnejší prístup k pacientovi. Na záver prišla diskusia, s množstvom rôznorodých otázok.

 

 

MUDr. Veselý prednášal pacientom po prvýkrát. Ako videl vystupovanie parkinsonikov mimo ordinácie?

„Sú priateľskejší, ako v ambulancii. Na stretnutí boli otvorenejší, a mali menší strach. Častokrát sa v ambulancii na veľa vecí zabudnú spýtať, ale tu mali veľký priestor na akékoľvek otázky.“

Prekvapili vás niečím?

„Zaskočili ma napríklad otázkou, aký mám názor na homeopatiu pri liečbe Parkinsonovej choroby. Niektoré otázky si budem musieť ešte doštudovať.

Celkový dojem zo stretnutia?

„Celé stretnutie bolo veľmi príjemné. Pacienti s Parkinsonovou chorobou sú veľmi vďační pacienti – sú vďační za každú informáciu, za každé slovo. Informácií majú totiž stále málo – hlavne v menších centrách.“

Stretnutie pozitívne hodnotila aj predsedníčka Spoločnosti Parkinson Slovensko Katarína Félixová.

„Myslím si, že členovia organizácie, aj ich príbuzní, boli s akciou spokojní. Pozitívne hodnotím aj účasť profesionálov zo sociálnych zariadení, kde žije tiež viacero parkinsonikov. Dozvedeli sa tu zaujímavé veci.

OZ SLOVENSKÝ PACIENT bude v kontinuálnom vzdelávaní slovenských parkinsonikov pokračovať aj naďalej. Ďalší zo seminárov pre ľudí s Parkinsonovou chorobou by sa mal uskutočniť už začiatkom jari vo Zvolene. Portál SLOVENSKÝ PACIENT z neho prinesie krátku reportáž.

 

Zľava: R. Herda (SLOVENSKÝ PACIENT), J. Mútala (SLOVENSKÝ PACIENT), K Félixová (SPS), MUDr. B. Veselý, MVDr. P. Podhorský.

 

Výsledky z bowlingu:

Muži:

1. Roman Pošta (ČR)

2. Milan Martinove (Liptovský Mikuláš)

3. Jozef Stohl (Bratislava)

 

Víťazi mužskej kategórie. Zľava: J. Stohl, R. Pošta, M. Martinove

 

Ženy:

1. Melánia Kahanová (Bratislava)

2. Anna Mošková (Zvolen)

3. Anna Gašparcová (Zvolen)

 

Viac informácii na http://www.parkinson-net.sk/

Fotografie: SLOVENSKÝ PACIENT

 

Pridaj komentár