Tri otázky PRE: Úraz na lyžovačke. Odpovedá manažérka SLASPO

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Ste vášniví lyžiari? Mali ste už úraz na lyžovačke?

Ak áno, potom viete, že na poistení sa rozhodne neoplatí šetriť. V opačnom prípade nás čakajú iba problémy.

Skúsený lyžiar vie aj to, že pripoistiť sa môže iba na 1 deň lyžovačky. Pokiaľ cestuje za snehom do cudziny, uzatvára časovo obmedzené alebo celoročné poistenie.

Poistenie je veľmi dôležité najmä vtedy, ak sa chceme lyžovať vo vysokohorskom teréne, kde treba myslieť aj na prípadnú pomoc horskej služby. Ak totiž nie sme poistení, celý zásah zaplatíme.

Na čo nesmieme zabudnúť, keď sa nám pritrafí úraz na lyžovačke?

Ako treba postupovať pri poistnej udalosti?

Porozprávali sme sa s JUDr. Adrianou Bandzi, manažérkou pre neživotné poistenie zo Slovenskej asociácie poisťovní.

1. V ktorom momente má zranený kontaktovať poisťovňu – hneď po zavolaní záchranky, z nemocnice, alebo stačí aj po príchode domov?

V prípade lyžovačky v zahraničí, musíme doklad o poistení predložiť už pri hospitalizácii. Bez zbytočného odkladu treba kontaktovať aj asistenčnú spoločnosť – je uvedená v poistnej zmluve. Následne, keď sa vrátime na Slovensko, predkladáme doklady o platbách, ktoré boli spojené s ambulantným liečením a ktoré sme zaplatili na mieste v hotovosti. Predložiť musíme aj ďalšie doklady, napríklad hlásenie poistnej udalosti, správu od lekára, lekárske predpisy, účty za lieky, účty o úhrade nákladov.

Všetky povinnosti poisteného sú vždy uvedené v poistných podmienkach – odporúčame ich naštudovanie ešte pred samotnou cestou. Zamerajte sa najmä na rozsah dojednaného poistenia a povinnosti pri vzniku poistnej udalosti.

2. Ako presne treba postupovať, aby sme zvýšili svoje šance na vyplatenie poistky? Je dobré, ak priložíme aj nejakú fotodokumentáciu?

Predovšetkým – bez zbytočného odkladu oznámme vznik poistnej udalosti poisťovateľovi alebo asistenčnej spoločnosti. Svoj nárok môžeme podoprieť aj fotodokumentáciou z miesta nehody a zabezpečením svedkov. Pri poistnej udalosti by sme mali konať v súlade s pokynmi poisťovateľa alebo asistenčnej spoločnosti. Takisto aj úkony, ktoré si od nás vyžiada poisťovateľ alebo asistenčná spoločnosť v súvislosti s vyšetrením poistnej udalosti, vykonajme bez zbytočného odkladu.

3. Čo robiť vtedy, ak poranený nie je pri vedomí aj nasledujúce dni po úraze? Môže zaňho všetko vybavovať príbuzný?

Poisťovatelia rátajú s tým, že pri vybavovaní poistnej udalosti môžu komunikovať so splnomocnencom, ako príbuzný alebo spolucestujúci. Pri riešení škodovej udalosti počítajú tiež s alternatívnymi komunikačnými prostriedkami, ako telefón, e-mail alebo fax.

Musím však upozorniť na prípady, keď zákon vyžaduje písomnú komunikáciu v súvislosti s poistnou udalosťou. Existujú totiž niektoré právne úkony a špecifické situácie, pri ktorých musíme komunikovať výlučne písomnou cestou.

Pridaj komentár