Páchatelia trestných činov užívajú častejšie lieky proti bolesti, než antipsychotiká a antidepresíva

Správy, ktorými médiá informovali o rôznych prípadoch útokov v školách, alebo o tohtoročnej nehode nemeckej leteckej spoločnosti Germanwings, často podnecovali k tomu, že daný skutok mohol súvisieť s užívaním psychotropných liekov alebo antidepresív.

Štúdia zverejnená v júnovom čísle časopisu Svetová psychiatria pritom poukazuje na užšiu spojitosť medzi užívaním liekov proti bolesti a páchaním závažného trestného činu, než užívaním antidepresív alebo antipsychotík.

Na súvislosť medzi páchaním násilia alebo usmrtením iného človeka a užívaním antidepresívnych liekov poukazuje viacero prípadových štúdií. Tie naznačujú, že užívanie antidepresívnych liekov môže byť spájané s vysokým počtom násilných činov. Tieto zistenia však doposiaľ neboli podporené rozsiahlejšími epidemiologickými štúdiami.

Vedci vo Fínsku však zistili súvislosť medzi užívaním liekov a páchaním obzvlášť závažných trestných činov, a to na základe údajov z 1.091 prípadov, ktoré v rokoch 2003 – 2011 zaznamenala fínska polícia. Každý jeden prípad, s výnimkou tých, ktoré neobsahovali úplné údaje, bol analyzovaný z hľadiska možnej spojitosti medzi jeho spáchaním a užívaním liekov.

trestné činy antidepresíva

Priemerný vek páchateľov bol 36,3 rokov a 88,5 % tvorili muži. Prekvapením bolo zistenie, že užívanie liekov proti bolesti zvýšilo riziko spáchania vraždy dvoj- trojnásobne. V prípade liekov proti bolesti s obsahom opiátov, sa riziko zdvojnásobilo, a v prípade liekov proti bolesti s protizápalovým účinkom, sa riziko strojnásobilo.

Spojitosť medzi spáchaním takéhoto skutku a užívaním liekov proti bolesti s obsahom opiátov alebo benzodiazepínov, bola oveľa vyššia u páchateľov do 26 rokov – pri týchto osobách sa riziko zdvojnásobilo v prípade benzodiazepínov, a dokonca strojnásobilo, ak v ich tele kolovali opiáty.

Vedci ďalej zistili, že užívanie antipsychotík nesúviselo s významným nárastom rizika spáchania takéhoto skutku. Užívanie antidepresívnych liekov súviselo len s nepatrným zvýšením rizika, avšak užívanie liekov s obsahom benzodiazepínov – naopak – súviselo s významným zvýšením rizika spáchania obzvlášť závažného trestného činu.

Tento článok bol publikovaný v Lekárnických listoch č. 7-8/2015.

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár