Trenčín podporil projekt transplantačného programu a darcovstva orgánov

Transplantácie orgánov zachraňujú životy a zlepšujú kvalitu života ľudí na celom svete. Bez darcovstva orgánov sa však robiť nedajú. Darované orgány majú cenu života.

Počty darcov orgánov na Slovensku stagnujú, a porovnávajúc predchádzajúce roky, má darcovstvo klesajúcu tendenciu. Verejnosť nemá dostatok relevantných informácií, problematika je často negatívne interpretovaná. Aj v tomto môže pomôcť informovanosť.

Dňa 11. februára 2015 sa konal v poradí už dvanásty odborný seminár na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov na Slovensku, tentokrát v Trenčíne.

Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy občianskych združení pacientov pred a po orgánových transplantáciách. Zorganizovali ho v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka (TnUAD) a jej Fakultou zdravotníctva. Ide o prvú univerzita na Slovensku, ktorá tento projekt verejne podporila a aktívne sa do neho zapojila.

Seminár otvoril primátor mesta Mgr. Richard Rybníček (na fotografie), po ňom pozdravil účastníkov rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Obaja vyzdvihli význam podujatia a jeho celospoločenský prínos. Rektor TnUAD vyjadril podporu projektu a zdôraznil potrebu vzdelávania v danom smere, čo bolo aj hlavným motívom vstupu univerzity do spolupráce.

O zložitom procese, ktorý prebieha od darcovstva až po orgánové transplantácie, hovorili v Trenčíne poprední slovenskí odborníci na transplantológiu: MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie, MUDr. Martin Chrastina, regionálny koordinátor TC Bratislava a západoslovenský kraj, doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, primárka oddelenia zlyhania a transplantácie srdca, NÚSCH a.s. Bratislava.

Podujatie spestrila svojim hudobným vstupom mladá talentovaná speváčka Simona Martausová.

Príďte sa pozrieť na obrazy

Súčasťou dvanásteho odborného seminára bola aj vernisáž fotografickej výstavy KRÁSA OKAMIHU (otváral ju dekan Fakulty zdravotníctva TnUAD, doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.)

Výstava je jedinečná nielen svojími umeleckými a kultúrnymi aspektmi, ale aj hlbokou myšlienkou: Darovanie orgánov je prejavom najvyššej ľudskosti a lásky k blížnemu.

Autori zanechali vo fotografiách jasný odkaz: „Transplantácie orgánov zachraňujú životy. Transplantácie sú nádej.“

Výstava potrvá do 3.3.2015.

Zdroj: OZ Šanca pre pečeň

Redakčne upravené a krátené (jam)

Fotografie: archív OZ Šanca pre pečeň

Pridaj komentár