Technológia STEMI: Prenos údajov zo sanitky zachraňuje ľudí s CMP

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Manažment záchrany života pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMP) je u nás v posledných mesiacoch kvalitnejší.

Výrazne k tomu prispela technológia STEMI, ktorú už rok využívajú všetky vozidlá záchrannej zdravotnej služby v SR.

Čo je technológia STEMI

Ide o tzv. telemedicínu, ktorá umožňuje prenos údajov priamo zo sanitky. Záchranári v teréne môžu stav pacienta konzultovať s lekárom-špecialistom v nemocnici. Za uplynulý štvrťrok sa prostredníctvom STEMI uskutočnilo takmer 8 000 takýchto konzultácií.

„Tím v zdravotníckom zariadení zároveň vidí polohu sanitky, čas dojazdu a ďalšie potrebné informácie. Nemocnica sa vie pripraviť na prijatie pacienta. Cieľom MZ SR je, aby mali všetci pacienti na Slovensku prístup ku kvalitnej liečbe, v čo najrýchlejšom časovom intervale,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

43 iktových centier

MZ SR vytvorilo zoznam 43 pracovísk, ktoré v nepretržitom režime poskytujú pacientom s CMP intravenóznu trombolýzu, vykonávajú CT mozgu a mozgových ciev. 9 špecializovaných pracovísk vykonáva aj mechanickú trombektómiu alebo trombosukciu.

„Podstatou je, aby bola pacientovi poskytnutá zdravotná starostlivosť na najbližšom pracovisku, ktoré je na to adekvátne vybavené a pripravené,“ vysvetlila A. Kalavská.

Minimalizovanie časových strát do podania akútnej liečby je pri CMP rozhodujúce, najmä pokiaľ ide o ďalšiu kvalitu života. V niektorých prípadoch ide doslova o minúty.

„Náhly pocit nevoľnosti, celková slabosť, dezorientovanosť, zlá artikulácia aj motorika, poklesnutý kútik. Privolaní záchranári ma previezli do nemocnice, kde CT odhalilo zrazeninu v mozgu. Našťastie, lekári mi včas podali potrebnú liečbu,“ hovorí 29-ročný Martin Repka, ktorého CMP postihla v máji tohto roku.

Cenný register vytvárajú už viac ako 10 rokov

Posun v liečbe dokumentujú aj dáta z Registra cievnych mozgových príhod, ktorý na Slovensku funguje vyše 10 rokov. Nemocnice do registra nahlasujú údaje o všetkých pacientoch, ktorých s CMP hospitalizovali.

Lekári do registra nahlasujú, o aký typ CMP ide, či mal pacient niektorý z rizikových faktorov – vysoký krvný tlak, cukrovku, alebo poruchu srdcového rytmu, resp. aké lieky užíva. Dôležité je, aby lekár vo formulári vyplnil aj to, akú liečbu pacientovi dané zdravotnícke zariadenie podalo.

„Vďaka registru máme na Slovensku prehľad o tom, koľko percent pacientov dostane včas tzv. akútnu liečbu intravenóznou trombolýzou, čo je maximálne do 4,5 hodiny. Tento interval sa na Slovensku v posledných rokoch výrazne znížil, v priemere dosahuje približne 130 minút. Čas od príchodu do nemocnice a do podania liečby je 50 minút,“ uzavrela prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti, prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

Zdroj: MZ SR

Pridaj komentár