Svetový deň výživy posilní kampaň „Odstráň obezitu“

Dnes, 16. októbra, si pripomíname Svetový deň výživy. V rámci tohto dňa Úrad verejného zdravotníctva v SR pripravil kampaň pre verejnosť „Odstráň obezitu“. Cieľom je prevencia a zvýšenie celospoločenského povedomia o rozsahu a povahe zdravotných problémov, ktoré nadváha a obezita spôsobujú. Úrad ponúkne verejnosti návody a odporúčania, ako sa správne stravovať, a ako nezabúdať ani na pravidelnú pohybovú aktivitu.

Pre tých, ktorí majú nadváhu alebo obezitu, sú pripravené Poradne zdravia. Pracovníci z odborov podpory zdravia z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR budú vykonávať bezplatné meranie tlaku krvi, cholesterolu, určia BMI hodnoty, poskytnú vám poradenstvo o vhodnej výžive a telesnej aktivite. Viac informácií nájdete na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/letaky/letak_kampan_obezita.pdf

 

Slovenská štatistika nadváhy a obezity

Obezitou a nadváhou trpí na Slovensku 13 – 15 % detí vo veku od 11 do 15 rokov. Nadváhu má vo vekovej skupine 18 – 24 rokov 20 % mladých ľudí. Obezitou trpí 42 % osôb od 55 – 64 rokov. V skupine od 18 do 64 rokov má nadváhu 36 %  a obezitu 25 % ľudí.

Zdroj: www.uvzsr.sk, redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár