Svetový deň Downovho syndrómu: Nenechajme nikoho v úzadí

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Vo štvrtok, 21. marca 2019, sa uskutoční už 14. ročník Svetového dňa Downovho syndrómu.

Medzinárodná spoločnosť Downovho syndrómu vyzýva priateľov na celom svete, aby vlastnými aktivitami a podujatiami prispeli k zvyšovaniu povedomia o Downovom syndróme.

Zajtra si obujeme rozdielne ponožky

Aj v roku 2019 vyzývame ľudí, aby si v rámci iniciatívy LOTS of SOCKS obuli 21. marca ponožky rôznych farieb či veľkostí, čím jasne podporia ľudí s Downovým syndróm (‪#‎lotsofsocks). Je jedno, či pôjdete do práce, na prechádzku do lesa, alebo zostanete celý deň doma, ide o gesto pochopenia.

Tento rok sa kampaň #WDSD19 nesie v znamení hesla „Nenechajme nikoho v úzadí“ (Leave no one behind). Je zameraná na to, aby sa mohli ľudia s Downovým syndrómom zaradiť do spoločnosti, pretože radi pracujú, dokážu pracovať a chcú pracovať.

 „Chceme povzbudiť všetkých, aby zdieľali túto výzvu na sociálnych sieťach prostredníctvom „Nenechajme nikoho v úzadí“. Takto môžeme ukázať svetu, ako sa ľudia s Downovým syndrómom zapájajú do spoločnosti spolu s ostatnými,“ hovorí Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Právo na rovnocennosť

Ľudia s Downovým syndrómom majú právo na rovnocennosť vo všetkých aspektoch života spoločnosti. Dôležitá je však včasná intervencia, aby boli už v ranom veku zaradení do prirodzeného kolektívu detí.

„Sme presvedčení, že život v kolektíve je tým najprirodzenejším prostredím pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Títo ľudia obohacujú našu spoločnosť,“ hovorí Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Partneri Svetového dňa Downovho syndrómu:

  • Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (SDS)
  • SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
  • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR)

Kontakty:

Ing. Róbert Lezo, SDS, www.downovsyndrom.sk, ds@downovsyndrom.sk

PhDr. Iveta Mišová, ZPMP v SR, www.zpmpvsr.sk, misova@zpmpvsr.sk

Mgr. Mária Machajdíková, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, machajdikova@socia.sk

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár