Štát dlhuje za zdravotnícke pomôcky 73 mil. eur. Faktúry meškajú aj 200 dní

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Bratislava, 19. februára 2020 – Viac ako 73 mil. eur dlhuje aktuálne štát dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu.

Pohľadávky dodávateľov, ktorí sú združení v asociácii SK + MED, sú uhrádzané takmer rok po ich splatnosti. Priemerná doba úhrad faktúr je 200 dní.

Štátne nemocnice pritom každý rok generujú nové dlhy vo výške niekoľko desiatok miliónov eur. Štát doteraz nepredstavil jasnú koncepciu, ako tieto dlhy zastaviť a ako riešiť záväzky.

SK+ MED vyzýva zodpovedné subjekty a zástupcov MZ SR, aby predstavili jasnútransparentnú koncepciu úhradovej politiky štáty, ktorá nebude robiť z dodávateľov rukojemníkov.

Keď štát dlhuje, pomôcť mu musia tí, ktorým dlhuje

Členovia asociácie SK+ MED upozorňujú na to, že už v minulosti boli nútení zapojiť sa do systému tzv. oddlžovania. S cieľom získať aspoň časť svojich pohľadávok späť, museli akceptovať podmienku zo strany štátu, že poskytnú zľavu na dodaný zdravotnícky materiál.

„Ide o veľmi neštandardné podnikateľské prostredie, v ktorom je našim obchodným partnerom štát. Ten si však neplní svoje povinnosti a neuhrádza platby za poskytnuté tovary a služby. Ak sa aj rozhodne uhradiť po niekoľkých mesiacoch faktúry. Žiadna spoločnosť, ktorá na Slovensku podniká, by neakceptovala takéto konanie zo strany obchodného partnera,“ hovorí Katarína Danková, výkonná riaditeľka SK+ MED.

Zástupcovia SK+ MED aktuálne vyzývajú zodpovedné subjekty na dialóg, ktorý bude viesť k pozitívnym systematickým zmenám v prevádzke a financovaní celého sektoru slovenských nemocníc. Taktiež tvrdia, že ak sa negatívna bilancia bude naďalej zhoršovať, môže to dospieť do štádia, keď budú platby meškať aj niekoľko rokov.

Okrem toho, neustále generovanie nových dlhov bráni vstupu inovatívnych medicínskych technológií a terapií na trh, čo má priamy negatívny vplyv na pacientov. Je pritom nesporné, že dnes nielen lieky, ale aj nové medicínske technológie významne zlepšujú kvalitu života pacientov. Zástupcovia SK+ MED preto vyzývajú zodpovedných na dialóg.

„Sme pripravení, zúčastniť sa na otvorenom dialógu pre nastavenie koncepcie úhradovej politiky. Obdobie po voľbách, keď sa bude tvoriť nová vláda a jej programové vyhlásenie, vnímame ako dobrú príležitosť na otvorenie dialógu,“  uzatvára Katarína Danková.

O Slovenskej asociácii dodávateľov zdravotníckych pomôcok

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK + MED), združuje záujmy 26 dodávateľov zdravotníckych pomôcok, pôsobiacich na Slovensku. SK + MED je riadnym členom MedTech Europe, medzinárodnej zdravotníckej asociácie, ktorá zastrešuje národné asociácie dodávateľov a výrobcov zdravotníckych pomôcok a technológií z celej Európy. MedTech Europe sídli v Bruseli.

Zdroj: SK + MED

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár