SR v TOP 5 najtransparentnejších krajín v kategorizácii liekov

Slovensko patrí medzi TOP 5 krajín OECD, ktoré dosiahli najvyššiu úroveň kategorizácie liekov.

Okrem SR do tejto skupiny patrí Írsko, Nórsko, Portugalsko a Slovinsko. Rozhodujúce pri tomto hodnotení boli tri oblasti – pozornosť, ktorú krajina venuje klinickým a ekonomickým dôkazom, transparentnosť pri zverejňovaní údajov o stanovovaní úhrady liekov a dostupnosť odvolacieho mechanizmu proti rozhodnutiu ohľadne stanovenia úhrady lieku.

Informácie o cene a nákladovej efektivite liekov pri stanovovaní úhrady z verejného zdravotného poistenia vyžaduje 22 krajín OECD, vrátane Slovenska. Zároveň patríme medzi 16 krajín, v ktorých stanovovanie úhrady z verejného zdravotného poistenia dosiahlo najvyššiu úroveň transparentnosti, aj vďaka tomu, že všetky odporúčania a zdôvodnenia sú verejne dostupné. Odvolací proces voči stanoveniu úhrady lieku prostredníctvom samostatnej komisie umožňuje 15 krajín OECD, vrátane SR.

Analýza potvrdila, že rozhodovacie procesy, ktoré sa týkajú úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia, sú v SR jedny z najtransparentnejších.

Zhrnutie štúdie bolo publikované v renomovanom časopise Value in Health medzinárodnej spoločnosti ISPOR, ktorá sa zaoberá farmakoekonomikou a kategorizačnými procesmi (zdroj: http://www.valueinhealthjournal.com/article/S1098-3015(13)04362-3/fulltext).

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Pridaj komentár