Slovensko sa priblížilo k vyspelému svetu. Očkovanie proti chrípke bude dostupné aj v lekárni

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Národná rada Slovenskej republiky na svojej poslednej schôdzi v tomto volebnom období hlasmi 99 poslancov schválila návrh novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá prináša viaceré zásadné zmeny zlepšujúce lekárenskú starostlivosť.

Slovenská lekárnická komora (SLeK) sa na príprave tejto novely aktívne podieľala a pozitívne vníma úpravu predpisovania liekov na odporúčanie špecialistu, povinnosť dodať kategorizovanú zdravotnícku pomôcku do každej lekárne, zavedenie krokov zlepšujúcich cenovú reguláciu a najmä úpravu, ktorá zavádza výkon očkovania proti chrípke dospelej populácie aj v prostredí lekární.

„Slovensko sa tak priblíži ku krajinám, kde je očkovanie v lekárni prostredníctvom farmaceutov rovnako dostupné a dlhodobo tak pomáha zvyšovať ochranu populácie proti chrípke,“ uviedol v reakcii na hlasovanie poslancov prezident SLeK Ondrej Sukeľ.

Zaočkovanosť slovenskej populácie proti chrípke je podľa údajov OECD jedna z najnižších v Európe. V posledných desiatich rokoch dosahovala zaočkovanosť populácie približne 5 %. Chrípka spôsobuje každý rok 4 – 50 miliónov symptomatických prípadov v Európe a 15 000 – 70 000 európskych občanov každoročne zomiera na príčiny spojené s chrípkou. Tieto údaje  poukazujú na vysokú záťaž chrípkou, a s tým spojené narastajúce sociálne a ekonomické náklady, čím zdôrazňujú dôležitosť prevencie tohto ochorenia. Očkovanie je najúčinnejším spôsobom prevencie chrípky.

„Krajiny, v ktorých sa realizuje očkovanie v lekárňach prostredníctvom farmaceutov, dosahujú vyšší podiel zaočkovanej populácie ako pred jeho zavedením. Väčšina farmaceutov na Slovensku prejavila v prieskume z roku 2021 záujem absolvovať akreditované vzdelávanie, ktoré ich pripraví na novú kompetenciu,“ poukazuje viceprezidentka SLeK a prodekanka Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Miroslava Snopková.

Odborná príprava lekárnikov bude prebiehať v rámci nového akreditovaného certifikačného študijného programu.

Dekan Farmaceutickej fakulty Ján Klimas zdôrazňuje, že „Vzdelávanie lekárnikov bude zahŕňať nielen tréning aplikácie vakcín, ale aj zvládnutie neodkladnej podpory životných funkcií a jeho súčasťou budú tiež teoretické vedomosti o vakcinácii, či praktická príprava pod odborným vedením lekára v ambulancii.“

Príprava schválenej legislatívnej úpravy a obsahu certifikačnej prípravy trvala viac než dva roky a podieľali sa na nej kľúčoví odborníci – imunológovia, epidemiológovia, všeobecní lekári a farmaceuti. Podporu zavedeniu očkovania v lekárňach vyslovila tiež Slovenská lekárska komora, Slovenská spoločnosť všeobecného a praktického lekárstva a ďalšie odborné spoločnosti ako aj hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo.

„Tento nevšedný konsenzus naprieč profesiami vnímame ako významný krok a odbornú garanciu užitočnosti nielen priblíženia očkovania ľuďom, ale tiež ako dlho očakávaný začiatok využívania odborných kompetencií slovenských farmaceutov“ uzatvára prezident SLeK Ondrej Sukeľ.

 

Kontakt pre médiá:
Katarína Gudiaková
gudiakova@snowball.sk
0903605329

Pridaj komentár