Škôlkarom preveria zrak

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyšetrí zrak viac než 420 škôlkarov zo Záhoria i z Bratislavy. Už v stredu 5. decembra začína ÚNSS so sériou bezplatných vyšetrení prístrojom Plusoptix, ktorý dokáže odhaliť očné choroby, napríklad tupozrakosť či škuľavosť, u detí už od 6 mesiacov.

Cieľovou skupinou projektu sú škôlkari vo veku 3 – 6 rokov, ktorých rodičia súhlasili, aby absolvovali niekoľkosekundové bezdotykové meranie. Prístroj vyhodnotí výsledky a odporučí, či je potrebné realizovať odborné medicínske vyšetrenia.

„Plusoptix dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti objaviť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, u ktorých iba včasné odhalenie umožní efektívnu liečbu. Vyšetrenie pomôže predchádzať poruchám, ktoré sú aj pre rodičov často neviditeľné,“ vysvetľuje Branislav Mamojka, predseda ÚNSS.

Keďže ide o nemedicínsku diagnostiku, vyšetrenie nemusí byť realizované výhradne očným lekárom. Výsledky meraní sú akceptované oftalmológmi a slúžia ako základný diagnostický materiál pre ďalšie vyšetrenia.

 

Kedy a kde sa budú vyšetrenia konať:

5. 12. – od 12.00 h, MŠ Kollárova, Malacky

6. 12. – od 12.00 h, MŠ Rakárenská, Malacky

10. 11. – od 9.30 h, MŠ Veľké Leváre

11. 11. – od 10.00 h, MŠ Bilíkova, Bratislava

14. 12. – od 8.00 h, MŠ Štúrova, Malacky

19. 12. – od 12.00 h, MŠ Bernolákova, Malacky

Projekt Včasná diagnostika zrakových porúch v materských školách sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty, a. s.

Pridaj komentár