RADÍME: Zúčtovanie zdravotných odvodov urobia zdravotné poisťovne

Bratislava 20. februára (TASR) – Zúčtovanie zdravotných odvodov v tomto roku za ľudí prvýkrát urobia zdravotné poisťovne. „Aby sme mohli konečný výsledok správne vypočítať, niektoré dáta potrebujeme od vás. Konkrétne zamestnávatelia majú povinnosť zaslať nám dáta o svojich zamestnancoch, a to do 28. februára,“ informovala Monika Šimunová z poisťovne Dôvera.
Tzv. súhrnný ročný výkaz preddavkov na poistné slúži na získanie informácií o zamestnancoch, za ktorých bude zdravotná poisťovňa vykonávať ročné zúčtovanie. Zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby alebo samoplatitelia teraz podľa Šimunovej nemusia nahlasovať nič.
Zdravotné poisťovne vykonajú ročné zúčtovanie do 30. septembra a následne poistencovi zašlú oznámenie o jeho výsledku. Ak bude výsledkom nedoplatok, poisťovňa pošle poistencovi výkaz nedoplatkov. Ak bude výsledkom preplatok, príde mu oznámenie o výsledku ročného zúčtovania.
Ak poisťovňa neuzná námietku, spor bude riešiť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Poistenec má následne 15 dní na prípadné namietanie výsledku a 45 dní na uhradenie dlžného poistného. Rovnako poisťovňa má 45 dní na zaslanie preplatku.
Zdravotné poisťovne budú robiť ročné zúčtovanie napríklad za zamestnancov, rovnako za študentov denného štúdia nad 26 rokov veku, ktorí boli od januára do apríla prihlásení ako dobrovoľne nezamestnaní a museli preto platiť preddavky na poistné. Taktiež ho vykonajú za prenajímateľov, ktorí boli prihlásení v rovnakom období a i za dobrovoľne nezamestnané osoby, ktorých príjem vlani nepresiahol 3.948 eur. Ročné zúčtovanie vykonajú aj za niektoré samostatne zárobkovo činné osoby.

Pridaj komentár