Click here!

Psoriáza si často „tyká“ s inými ochoreniami

V poslednom čase sa odborníci stále viac zaoberajú vzájomnou súvislosťou medzi psoriázou a mnohými inými ochoreniami. Najnovšie výskumy navyše potvrdzujú, že psoriáza patrí medzi ochorenia podmienené celkovým zápalom organizmu.

Psoriáza výrazne znižuje kvalitu života pacienta, a to tak v pracovnom a v spoločenskom uplatnení, ako aj v súkromnom živote. No má výrazný dopad aj na psychiku – po depresii má preukázateľne druhý najnegatívnejší vplyv.

Rôzne stupne psoriázy

Toto dedične podmienené, autoimunitné a neinfekčné ochorenie kože a kĺbov, má (z hľadiska závažnosti) viacero stupňov.

Stredne ťažkou až ťažkou formou trpí 15 až 25 % pacientov. Pri ťažkej forme ochorenia výrazne narastá riziko úmrtia pacientov (v porovnaní s miernou psoriázou).

Až u 44 % pacientov s ťažkou psoriázou (v porovnaní s 36 % bežnej populácie) zaznamenávame úmrtia na srdcovo-cievnom podklade.

Psoriáza celkovo skracuje život – pacienti s týmto ochorením umierajú priemerne o 3,5 až 4,4 roka skôr, ako iní ľudia.

Faktory podporujúce vznik psoriázy, ku ktorým patrí napríklad stres, infekcia, autoantigén a iné, vedú cez zložitý cytokínový systém k zápalovej odpovedi, a tá zasahuje rôzne systémy.

Zápaly, rakovina aj psychika

Z infekcií sa u pacientov so psoriázou trikrát častejšie (ako v bežnej populácii) vyskytuje chronický zápal krčných mandlí. Obranné bunky organizmu zaznamenajú infekciu, a začnú proti nej bojovať. Podobnosť proteínu v baktérii a koži spôsobí, že reakcia sa obráti aj proti bunkám pokožky.

Výsledkom je zápal a vznik psoriatického ložiska. Ak sa u pacienta (po prekonaní angíny) prejavy psoriázy zhoršia, mal by absolvovať kontrolné vyšetrenie u krčného lekára. V prípade, že sa potvrdí chronický zápal mandlí, bolo by správne mandle vybrať.

Pacienti so psoriázou 7-krát častejšie trpia zápalom čreva, a u 30 % psoriatikov so stredne ťažkou a ťažkou formou psoriázy sa objaví zápal kĺbov.

.>> Čítajte u nás: Malígny melanóm – stály strašiak

Z ďalších ochorení, ktoré súvisia so psoriázou, možno spomenúť rakovinu kože, ktorej výskyt čiastočne súvisí s intenzívnym slnením. Fyzikálna terapia UVA a UVB žiarením by preto mala prebiehať pod dozorom lekára. Dávky určené na jednotlivé sedenia, či kúry by nemali presiahnuť celoživotné bezpečné hladiny.

Problémom je aj obezita

V posledných rokoch výrazne stúpol záujem o ochorenia, ktoré súvisia so psoriázou. Časť týchto ochorení označujeme spoločným názvom – metabolický syndróm. Patria sem:

– obezita,

– zvýšený tlak krvi,

cukrovka II. typu (s inzulínovou rezistenciou),

– zvýšené hladiny tukov v krvi,

– postihnutie obličiek.

V porovnaní so zdravou populáciou, psoriatici dvakrát častejšie trpia obezitou, arteriálnou hypertenziou, cukrovkou, a dvakrát častejšie aj fajčia.

Medzi príčinami, ktoré podmieňujú vznik psoriázy a metabolického syndrómu, hrá významnú úlohu chronický zápal. Dlhotrvajúca tvorba látok, podporujúcich vznik zápalu, zodpovedá za vysoké riziko metabolického syndrómu.

Tuk nie je „mŕtva“ hmota

Korelácia medzi psoriázou a obezitou bola prvýkrát publikovaná v roku 1995. Závažnosť psoriázy narastá so zvyšujúcim sa objemom abdominálneho – útrobného tuku. V klinických štúdiách z roku 2007 bolo z celkového počtu 3700 pacientov so psoriázou obéznych až 46 %.

Najväčším problémom u obéznych pacientov je spomínaný abdominálny tuk, ktorý, ako sa v poslednom období potvrdilo, je endokrinným orgánom. Produkuje viacero prozápalových látok, ktoré hrajú významnú úlohu pri vzniku psoriatického ložiska.

Jednou z týchto látok je napríklad leptín, ktorý reguluje príjem potravy, hmotnosť, ukladanie tuku, a zohráva úlohu v imunitných a zápalových procesoch.

Ak je jeho hladina zvýšená, dôsledkom môže byť zhrubnutie stien artérií, srdcovo-cievna príhoda, či ischemická choroba srdca.

Zvýšenú hladinu leptínu mávajú ženy, obézni ľudia s vysokým tlakom krvimetabolickým syndrómom, ale aj psoriatici. Zníženie telesnej hmotnosti, pri ktorom sa príznačne znižuje hladina leptínu, by mohlo byť súčasťou systémovej liečby u obézneho psoriatika.

Rolu zohráva aj adiponektín

Túto látku produkuje výhradne tukové tkanivo. Jeho hladina sa zvyšuje pri chudnutí.

Adiponektín má protizápalové, antidiabetické a antiaterosklerotické účinky. Ak je pacient obézny, klesá u neho aj hladina cirkulujúceho adiponektínu.

U pacientov s miernou a ťažkou formou psoriázy, ako aj u obéznych pacientov so psoriázou, bola potvrdená znížená hladina adiponektínu. Nedostatok tejto látky tak – spolu s ostatnými prozápalovými cytokínmi – spoluzodpovedá za vznik a rozsah psoriatických ložísk.

V zápale má pôvod aj ateroskleróza – chronické imunozápalové ochorenie cievnej steny. Na tvorbe aterosklerotického plátu v stene cievy sa podieľajú tie isté zápalové mediátory, ktoré pôsobia pri obezite, ischemickej chorobe srdca a pri psoriáze.

Pečeň nepoškodzuje iba alkohol

Pečeň je ďalším, veľmi dôležitým orgánom nášho tela, ktorý býva často postihnutý zápalom. Príčinou poškodenia môže byť, napríklad, alkohol, kedže podporuje tvorbu a vylučovanie látok, ktoré podporujú zápal. Alkohol znižuje aj účinnosť liekov na psoriázu, a často je aj príčinou nedostatočnej spolupráce pacienta s lekárom.

.>> Čítajte u nás: Počúvate svoju pečeň?

Pečeň však nemusí poškodiť iba alkohol – môžu to byť aj látky, ktoré produkujú tukové bunky. Krvným obehom sa tieto látky dostanú do pečene, kde podporujú vznik zápalu.

V pečeni sa akumulujú voľné mastné kyseliny, ktoré podmieňujú jej stukovatenie. Od stukovatenia pečene nie je ďaleko k jej cirhóze, a v dôsledku vzniku rezistencie na inzulín aj k cukrovke. U všetkých starších pacientov so psoriázou sa odporúča vyšetriť aj riziko diabetu.

Ďalšie faktory

U pacientov so psoriázou sa potvrdil aj zvýšený výskyt asociovaných rizikových faktorov, ako je fajčenie a hypertenzia. Ďalšími rizikovými faktormi sú niektoré lieky, ktoré zhoršujú tukový metabolizmus a nekontrolovaný zápal. Liečba zápalu znižuje riziko vzniku ďalších ochorení.

Obezita – okrem produkcie látok, ktoré podporujú zápal – negatívne vplýva aj na distribúciu liekov v tele. V tukovom tkanive dochádza k nadprodukcii zápalových cytokínov, na ktoré sa potom viaže viac liekov – takže nepôsobia v mieste, pre ktoré sú určené.

Zápal vnútorných orgánov negatívne vplýva na vstrebávanie určitých, telu užitočných látok, zo zažívacieho traktu, čo môže viesť ku karencii – nedostatku vitamínov a stopových prvkov, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie organizmu.

Dôležitá je prevencia

Účinnosť niektorých liekov môže znižovať aj fajčenie, ktoré zvyšuje výskyt psoriázy na dlaniachchodidlách. Zhoršuje tiež metabolický syndróm a zvyšuje riziko infarktu u mladších osôb so závažnou psoriázou.

Pacienti s metabolickým syndrómom užívajú veľa liekov. Je dokázané, že niektoré z týchto liekov môžu provokovať psoriázu, alebo zhoršovať jej priebeh. Sú to lieky na tlak, srdce, bolesti kĺbov, liečbu štítnej žľazy a iné.

.>> Čítajte u nás: Prognóza pacientov s karcinónom štítnej žľazy je veľmi dobrá

Príkladom sú TNF alfa blokátory a anti IL12/23 (indikované na psoriázu), ktoré majú protizápalový efekt, a je dokázané, že nepriamo znižujú riziko metabolického syndrómu, a tým aj riziko srdcovo-cievnych komplikácií.

Východiskom z kruhu negatívnych vplyvov na organizmus sú preventívne opatrenia. Dôležité je, vyhnúť sa všetkým provokačných faktorom, o ktorých je známe, že môžu vyprovokovať výsev psoriatických ložísk, alebo zhoršiť priebeh ochorenia.

Predchádzať chorobám možno správnou životosprávou, aktívnym pohybomživotným štýlom, a ak sa už ochorenie vyskytne, dá sa ovplyvniť skorou, cielenou liečbou a pravidelnými kontrolami rizikových parametrov.

Starostlivosť musí byť komplexná

Výsledky viacerých výskumov a sledovaní dokazujú, že stredne ťažká a ťažká psoriáza nemôže byť liečená krátkodobo, ako jednoduchá kožná choroba. Toto ochorenie si vyžaduje dlhotrvajúcu systémovú liečbu, s ktorou treba začať čo najskôr, aby zlepšila vyhliadky pacienta na kvalitnejší život.

Ilustračné fotografie

Tento článok vyšiel v tohtoročnom Dermato magazíne číslo 1. Ak máte záujem o celý časopis, môžete si ho objednať po kliknutí na obrázok.


Pridaj komentár