Lupienka si často „tyká“ s inými ochoreniami

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

V poslednom čase sa odborníci stále viac zaoberajú vzájomnou súvislosťou medzi psoriázou (lupienka) a mnohými inými ochoreniami. Najnovšie výskumy navyše potvrdzujú, že lupienka patrí medzi ochorenia podmienené celkovým zápalom organizmu.

Lupienka výrazne znižuje kvalitu života pacienta, a to tak v pracovnom a v spoločenskom uplatnení, ako aj v súkromnom živote. No má výrazný dopad aj na psychiku – po depresii má preukázateľne druhý najnegatívnejší vplyv.

Aké stupne má lupienka?
S akými chorobami psoriáza súvisí?
Prečo je pri lupienke dôležitý objem tukového tkaniva?
Existuje prevencia pred psoriázou? Ako sa chrániť?
Ako súvisí lupienka a životný štýl?

Lupienka: rôzne stupne ochorenia

Toto dedične podmienené, autoimunitné a neinfekčné ochorenie kože a kĺbov, má (z hľadiska závažnosti) viacero stupňov.

Stredne ťažkou až ťažkou formou trpí 15 až 25 % pacientov. Pri ťažkej forme ochorenia výrazne narastá riziko úmrtia pacientov (v porovnaní s miernou psoriázou).

Až u 44 % pacientov s ťažkou psoriázou (v porovnaní s 36 % bežnej populácie) zaznamenávame úmrtia na srdcovo-cievnom podklade.

Lupienka celkovo skracuje život – pacienti s týmto ochorením umierajú priemerne o 3,5 až 4,4 roka skôr ako iní ľudia.

Faktory podporujúce vznik psoriázy, ku ktorým patrí napríklad stres, infekcia, autoantigén a iné, vedú cez zložitý cytokínový systém k zápalovej odpovedi, a tá zasahuje rôzne systémy.

Lupienka: zápaly, rakovina aj psychika

Z infekcií sa u pacientov so psoriázou trikrát častejšie (ako v bežnej populácii) vyskytuje chronický zápal krčných mandlí. Obranné bunky organizmu zaznamenajú infekciu, a začnú proti nej bojovať. Podobnosť proteínu v baktérii a koži spôsobí, že reakcia sa obráti aj proti bunkám pokožky.

Lupienka vo vlasoch. Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Výsledkom je zápal a vznik psoriatického ložiska. Ak sa u pacienta (po prekonaní angíny) prejavy psoriázy zhoršia, mal by absolvovať kontrolné vyšetrenie u krčného lekára. V prípade, že sa potvrdí chronický zápal mandlí, bolo by správne mandle vybrať.

Pacienti so psoriázou 7-krát častejšie trpia zápalom čreva, a u 30 % psoriatikov so stredne ťažkou a ťažkou formou psoriázy sa objaví zápal kĺbov.

Z ďalších ochorení, ktoré súvisia so psoriázou, možno spomenúť rakovinu kože, ktorej výskyt čiastočne súvisí s intenzívnym slnením. Fyzikálna terapia UVA a UVB žiarením by preto mala prebiehať pod dozorom lekára. Dávky určené na jednotlivé sedenia, či kúry by nemali presiahnuť celoživotné bezpečné hladiny.

Lupienka: problémom je aj obezita

V posledných rokoch výrazne stúpol záujem o ochorenia, ktoré súvisia so psoriázou. Časť týchto ochorení označujeme spoločným názvom – metabolický syndróm. Patria sem:

– obezita,

– zvýšený tlak krvi,

– cukrovka II. typu (s inzulínovou rezistenciou),

– zvýšené hladiny tukov v krvi,

– postihnutie obličiek.

V porovnaní so zdravou populáciou, psoriatici dvakrát častejšie trpia obezitou, arteriálnou hypertenziou, cukrovkou, a dvakrát častejšie aj fajčia.

Medzi príčinami, ktoré podmieňujú vznik psoriázy a metabolického syndrómu, hrá významnú úlohu chronický zápal. Dlhotrvajúca tvorba látok, podporujúcich vznik zápalu, zodpovedá za vysoké riziko metabolického syndrómu.

Tuk nie je „mŕtva“ hmota

Korelácia medzi psoriázou a obezitou bola prvýkrát publikovaná v roku 1995. Závažnosť psoriázy narastá so zvyšujúcim sa objemom abdominálneho – útrobného tuku. V klinických štúdiách z roku 2007 bolo z celkového počtu 3700 pacientov so psoriázou obéznych až 46 %.

Najväčším problémom u obéznych pacientov je spomínaný abdominálny tuk, ktorý, ako sa v poslednom období potvrdilo, je endokrinným orgánom. Produkuje viacero prozápalových látok, ktoré hrajú významnú úlohu pri vzniku psoriatického ložiska.

Jednou z týchto látok je napríklad leptín, ktorý reguluje príjem potravy, hmotnosť, ukladanie tuku, a zohráva úlohu v imunitných a zápalových procesoch.

Ak je jeho hladina zvýšená, dôsledkom môže byť zhrubnutie stien artérií, srdcovo-cievna príhoda, či ischemická choroba srdca.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Zvýšenú hladinu leptínu mávajú ženy, obézni ľudia s vysokým tlakom krvimetabolickým syndrómom, ale aj psoriatici. Zníženie telesnej hmotnosti, pri ktorom sa príznačne znižuje hladina leptínu, by mohlo byť súčasťou systémovej liečby u obézneho psoriatika.

Lupienka a adiponektín

Adiponektín má protizápalové, antidiabetické a antiaterosklerotické účinky. Ak je pacient obézny, klesá u neho aj hladina cirkulujúceho adiponektínu.

U pacientov s miernou a ťažkou formou psoriázy, ako aj u obéznych pacientov so psoriázou, bola potvrdená znížená hladina adiponektínu. Nedostatok tejto látky tak – spolu s ostatnými prozápalovými cytokínmi – spoluzodpovedá za vznik a rozsah psoriatických ložísk.

V zápale má pôvod aj ateroskleróza – chronické imunozápalové ochorenie cievnej steny. Na tvorbe aterosklerotického plátu v stene cievy sa podieľajú tie isté zápalové mediátory, ktoré pôsobia pri obezite, ischemickej chorobe srdca a pri psoriáze.

Pečeň nepoškodzuje iba alkohol

Pečeň je ďalším, veľmi dôležitým orgánom nášho tela, ktorý býva často postihnutý zápalom. Príčinou poškodenia môže byť, napríklad, alkohol, keďže podporuje tvorbu a vylučovanie látok, ktoré podporujú zápal. Alkohol znižuje aj účinnosť liekov na psoriázu, a často je aj príčinou nedostatočnej spolupráce pacienta s lekárom.

Pečeň však nemusí poškodiť iba alkohol – môžu to byť aj látky, ktoré produkujú tukové bunky. Krvným obehom sa tieto látky dostanú do pečene, kde podporujú vznik zápalu.

V pečeni sa akumulujú voľné mastné kyseliny, ktoré podmieňujú jej stukovatenie. Od stukovatenia pečene nie je ďaleko k jej cirhóze, a v dôsledku vzniku rezistencie na inzulín aj k cukrovke. U všetkých starších pacientov so psoriázou sa odporúča vyšetriť aj riziko diabetu.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Lupienka a fajčenie, vysoký tlak, cytokíny

U pacientov so psoriázou sa potvrdil aj zvýšený výskyt asociovaných rizikových faktorov, ako je fajčenie a hypertenzia. Ďalšími rizikovými faktormi sú niektoré lieky, ktoré zhoršujú tukový metabolizmus a nekontrolovaný zápal. Liečba zápalu znižuje riziko vzniku ďalších ochorení.

Obezita – okrem produkcie látok, ktoré podporujú zápal – negatívne vplýva aj na distribúciu liekov v tele. V tukovom tkanive dochádza k nadprodukcii zápalových cytokínov, na ktoré sa potom viaže viac liekov – takže nepôsobia v mieste, pre ktoré sú určené.

Zápal vnútorných orgánov negatívne vplýva na vstrebávanie určitých, telu užitočných látok, zo zažívacieho traktu, čo môže viesť ku karencii – nedostatku vitamínov a stopových prvkov, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie organizmu.

Ako sa chrániť pred psoriázou?

Účinnosť niektorých liekov môže znižovať aj fajčenie, ktoré zvyšuje výskyt psoriázy na dlaniachchodidlách. Zhoršuje tiež metabolický syndróm a zvyšuje riziko infarktu u mladších osôb so závažnou psoriázou.

Pacienti s metabolickým syndrómom užívajú veľa liekov. Je dokázané, že niektoré z týchto liekov môžu provokovať psoriázu, alebo zhoršovať jej priebeh. Sú to lieky na tlak, srdce, bolesti kĺbov, liečbu štítnej žľazy a iné.

Príkladom sú TNF alfa blokátory a anti IL12/23 (indikované na psoriázu), ktoré majú protizápalový efekt, a je dokázané, že nepriamo znižujú riziko metabolického syndrómu, a tým aj riziko srdcovo-cievnych komplikácií.

Východiskom z kruhu negatívnych vplyvov na organizmus sú preventívne opatrenia. Dôležité je vyhnúť sa všetkým provokačných faktorom, o ktorých je známe, že môžu vyprovokovať výsev psoriatických ložísk, alebo zhoršiť priebeh ochorenia.

Predchádzať chorobám možno správnou životosprávou, aktívnym pohybomživotným štýlom. Ak sa už ochorenie vyskytne, dá sa ovplyvniť skorou cielenou liečbou a pravidelnými kontrolami rizikových parametrov.

Starostlivosť musí byť komplexná

Výsledky viacerých výskumov a sledovaní dokazujú, že stredne ťažká a ťažká psoriáza nemôže byť liečená krátkodobo ako jednoduchá kožná choroba. Toto ochorenie si vyžaduje dlhotrvajúcu systémovú liečbu, s ktorou treba začať čo najskôr, aby zlepšila vyhliadky pacienta na kvalitnejší život.

Kľúčové slová: psoriáza, lupienka, zápal, rakovina, obezita, pečeň, fajčenie, prevencia

Redigovala: Bc. Sabína Zavarská 

Pôvodný článok vyšiel v jednom z vydaní magazínu Dermato od spoločnosti MedMedia. 

 

Pridaj komentár