Projekt „Zdravie do lekárne“ rozširuje služby lekární

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Bratislava, 29. marca 2017 – Možnosť merania biochemických parametrov majú slovenskí pacienti už niekoľko rokov v mnohých slovenských lekárňach. Táto možnosť sa v tomto roku otvára aj pre lekárne, ktoré doposiaľ svojim pacientom tieto merania neponúkali.

Mladí členovia SLeK už v januári spustili celoslovenský projekt „Zdravie do lekárne“. Je zameraný na realizáciu meraní biochemických parametrov a poskytovanie odborného poradenstva v lekárňach. Slovenská lekárnická komora sa stala partnerom tohto projektu.

Zapojiť sa môže každá verejná lekáreň na Slovensku

Každá lekáreň, ktorá sa zapojí do projektu, získa bez zaťaženia vlastného personálu či vynaloženia vstupných finančných nákladov komplexné materiálno-technické a personálne zabezpečenie. Lekáreň môže poskytovať svojim pacientom meranie krvného tlaku, hladiny cholesterolu, glukózy, detekcie atriálnej fibrilácie a pod. Pacient je tiež informovaný o svojom BMI, ako aj o riziku vzniku fatálnych kardiovaskulárnych príhod. Merania zabezpečujú nielen kvalifikovaní farmaceuti, ale tiež zaškolení študenti posledných dvoch ročníkov farmácie.

„Pacienti sa okrem informácie o zdravotnom stave dozvedia o možnostiach úpravy svojho životného štýlu. Zaškolení konzultanti ich oboznámia s možnosťami využitia výživových doplnkov, prípadne odporučia návštevu lekára. Každý pacient, ktorý sa zapojí do takejto aktivity, získa knižku svojho zdravotného stavu, do ktorej si môže značiť vývoj nameraných hodnôt, a tak bude môcť sledovať svoj progres. Okrem toho si odnesie prezentačný materiál, na ktorom mu je zrozumiteľne predstavený komplex opatrení, ktoré sú potrebné pre udržanie dobrého zdravotného stavu,“ povedal Lukáš Jaroščiak, prezident občianskeho združenia Zdravie do lekárne a člen SLeK.

Získané výsledky budú štatisticky vyhodnocované a prezentované

„Slovenská lekárnická komora, prostredníctvom svojho programu spoločenskej zodpovednosti, dlhodobo podporuje projekty zamerané na aktívne zapojenie farmaceutov do prevencie a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov. Dôkazom sú tiež vlaňajšie osvetové prednášky lekárnikov pre verejnosť, napríklad o špecifikách používania liekov počas dojčenia a u detí. V tomto roku, okrem podpory projektu „Zdravie do lekárne“, pripravujeme projekt zameraný na prevenciu nežiaducich interakcií liekov. Cieľom týchto aktivít je zlepšenie výsledkov pacientov a zároveň efektívne používanie verejných zdrojov,“ uviedol na margo podpory tohto projektu Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.

Podrobnejšie informácie o projekte „Zdravie do lekárne“ a zoznam lekární aj s termínmi meraní je možné nájsť na www.zdravypacient.sk.

Zdroj: SLeK

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár