Príďte diskutovať na UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014!

Komora pre medicínske právo – MEDIUS, o.z., organizuje v mesiacoch október a november už 3. ročník UNIVERSITATIS DISPUTATIONE. Okrem Košíc budeme tento rok diskutovať aj v Bratislave, na pôde Farmaceutickej fakulty UNIVERZITY KOMENSKÉHO v Bratislave.

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE je sériou univerzitných podujatí, ktoré prepájajú univerzitu s praxou, študentov s odborníkmi, a to prostredníctvom interaktívnych diskusií. Tohtoročné UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014 sa budú týkať témy zdravotného poistenia.

V celom cykle sú naplánované 3 podujatia – diskusie:

1. Pacient a zdravotné postenie

Miesto: Farmaceutická fakulta UK, ul. Odbojárov 10, Bratislava,  prednášková miestnosť – 101

Termín: 1.október 2014

Čas: 16:15

O čom budeme hovoriť: Prečo zdravotné poistenie? Aký je cieľ verejného zdravotného poistenia? Spĺňa svoj deklarovaný účel? V čom aktuálny úhradový systém pomáha pacientovi a v čom ho obmedzuje? Aké sú výzvy systému v najbližšej budúcnosti?

2. Ktorý liek je pre mňa najlepší? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov

Miesto: Farmaceutická fakulta UK, ul. Odbojárov 10, Bratislava, prednášková miestnosť – 101

Termín: 15.október 2014

Čas: 16:15

O čom budeme hovoriť: Na čo má pacient právo na základe verejného zdravotného poistenia? Ako sa konkrétne lieky a zdravotnícke pomôcky dostávajú pod poistné krytie? Kto rozhoduje o tejto problematike? Môže si pacient „vyberať“? Je pacient spotrebiteľom s právom neobmedzeného výberu lieku a zdravotníckej pomôcky? Aké princípy ovplyvňujú realizáciu práva na kvalitnú zdravotnú starostlivosť?

3. Čo Ťa nezabije, to Ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve?

Miesto: Farmaceutická fakulta UK, ul. Odbojárov 10, Bratislava, prednášková miestnosť – 101

Termín: 29.október 2014

Čas: 16:15

O čom budeme hovoriť: Ako je zabezpečená bezpečnosť liečby a liekov? Mal by sa do systému zapájať aktívne aj pacient? Ak áno, ako? Kto je zodpovedný v prípade poškodenia zdravia pacienta?

Účasť na všetkých diskusiách je bezplatná!


Pridaj komentár