Poradenstvo v Klube podpory pacientov v Národnom onkologickom ústave

V Národnom onkologickom ústave v Bratislave na Klenovej ul. č. 1 pôsobí Klub podpory pacientov. Založilo ho občianske združenie Europacolon Slovensko, ktoré vyvíja aktivity na prevenciu rakoviny hrubého čreva a konečníka. Informácie tu poskytujú dobrovoľní poradcovia z radov pacientov, ako aj odborníci – lekári a sestry. Cieľom klubu je podpora pacientov vo všetkom, čo im pomôže zvládať novú zdravotnú, psychickú a sociálno-ekonomickú situáciu.

Ing. Jana Pifflová-Španková, prezidentka o. z. Europacolon Slovensko vysvetlila, ako postupovali pri zakladaní Klubu podpory pacientov. „Vyškolili sme vyliečených pacientov, aby vedeli podávať informácie, poskytovali oporu. Podávame tak pomocnú ruku obom skupinám: tým, čo sa liečia na onkológii, a aj tým, ktorí sú už vyliečení. Tí druhí takto naberú odvahu a zručnosti, aby komunikovali, pracovali po chorobe. Sme na to veľmi hrdí! Máme v úmysle ponúknuť priestory nášho klubu aj pre poradenstvo pacientov s inými diagnózami, nielen s rakovinou hrubého čreva a konečníka. Tak či tak sa na nás obracajú ľudia takmer so všetkými typmi nádorov. Prevažne potrebujú, aby ich niekto vypočul a podporil, zahnal ich strach, objasnil, čo ich asi čaká, poradil, ako to majú zvládnuť. Veľmi potrebujú sociálnu pomoc. Zorientujeme ich, na čo majú nárok v rámci Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a na sociálnych odboroch samospráv. Sociálna situácia onkologických pacientov sa ukazuje ako nedostatočne riešená, alebo vôbec neriešená – akoby si štát ani neuvedomoval, koľko je tu onkopacientov.“

Po oznámení diagnózy je ťažké vysporiadať sa s novou situáciou. Pacienti si nie sú istí, na koho sa môžu obrátiť s obavami a problémami, na čo majú nárok, ako vlastne bude prebiehať ich liečba. Často sa potrebujú len porozprávať s niekým, kto toto všetko zažil na vlastnej koži. Klub chce sledovať potreby pacientov a reagovať na ne, vytvoriť vzájomný živý kontakt, ktorý prehlbuje spolupatričnosť, a súčasne ponúkať dôležité informácie, resp. zaujímavé programy, kde sa budú pacienti cítiť bezpečne, a nie hendikepovaní, lebo tu vždy nájdu podporu v ťažkej chvíli.

„Chceme pacientom pomáhať v tom, čo potrebujú, no zároveň aj zachytiť ich hlas, a posunúť ho k tým, ktorým tieto slová patria. Budeme zisťovať, čo im v reálnom živote najviac chýba, s čím sa trápia, aké sú ich potreby, a potom na ne v spolupráci s odborníkmi reagovať. Veríme a dúfame, že touto prácou pomôžeme nielen samotným pacientom, ale aj lekárom a zdravotníckemu personálu. Radi medzi nami privítame ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať a prispieť napríklad aj organizačne, pretože rozvíjame viaceré kultúrne a vzdelávacie podujatia,“ dodala Ing. J. Pifflová-Španková.

Mgr. Monika Dušová, onkopsychologička z NOÚ a spolupracovníčka občianskeho združenia vedie dobrovoľníkov v Klube podpory pacientov. Zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby pacienti vedeli, že nie sú vydaní napospas osudu, a dokázali sa v novej situácii zorientovať. Odhalenie onkologického ochorenia predstavuje veľkú psychickú záťaž – pacienti majú pocity ohrozenia života, ich existencia sa im často obráti hore nohami. Potrebujú sa vyrovnať so strachom a úzkosťou, hnevom aj smútkom, pocitmi bezmocnosti, osamelosti, ale aj viny. Prieskumy ukazujú, že približne jedna tretina onkologických pacientov trpí psychickými ťažkosťami súvisiacimi s ochorením a liečbou.

„S kandidátmi na dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú v Klube podpory, som mala pohovory, a všetci musia absolvovať školenie, aby boli dobre pripravení nielen odborne, ale aj psychicky. Naučia sa, čo prežívajú onkologickí pacienti, spoznajú špecifiká života s rakovinou – aby vedeli, s čím treba pri práci s pacientmi počítať, a dokázali rozlíšiť, čo pacienti a ich blízki potrebujú, keď momentálne prežívajú niečo ťažké.“

Pridaj komentár