Poklesol počet sestier, skrátil sa čas ošetrenia

Počet miest zdravotných sestier na oddeleniach maxilofaciálnej chirurgii (predtým stomatologická chirurgia) klesol zo 124 v roku 2000 na 51 v roku 2010. Počet úväzkov lekárov na oddeleniach stúpol z 24,08 v roku 2000 na 27,25 v roku 2010, svoje minimum dosiahol v roku 2006, keď ich bolo len 16,07. Oddelenia sa zredukovali z 8 v roku 2000 – 2002 na 7 v roku 2009 a 2010, postele zo 127 v roku 2000 – 2002 na 101 v roku 2009 a 2010, pričom najmenej ich bolo v roku 2008 – len 95. Priemerný ošetrovací čas na jedného pacienta od roku 2000 klesol zo 6,1 dňa na 5 dní v roku 2010. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Menej lôžok na zubnej chirurgii

Po dva odborné útvary sú v Bratislavskom kraji, kde je aj najviac postelí – 39, v Košickom kraji (31 lôžok), v Prešovskom kraji (16 lôžok). Jedna maxilofaciálna chirurgia je v Žilinskom kraji s 15 lôžkami. Pacienti Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Banskobystrického kraj a musia za maxilofaciálnou starostlivosťou cestovať. Najviac zubných chirurgov pracuje v Bratislave – 12,95, kde je aj najviac sestier na oddelení – 26. V Žilinskom kraji je na 6,7 lekára 7 sestier, v Prešovskom na 4 lekárov 5 sestier a v Košickom na 3,6 lekára 13 sestier. Najkratší ošetrovací čas je v Prešovskom kraji – 4,3 dňa, najdlhšie ošetrujú v Košickom kraji – 5,6 dňa.

Pridaj komentár