PoCity: Výstava diel pacientok, ktoré porazili rakovinu

V utorok, 15. septembra 2015, otvorili vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica výstavu umeleckých diel dvoch mladých žien, ktoré si prešli liečbou rakoviny lymfatických uzlín, a ktoré boj so zákernou chorobou vyhrali. Výstava nesie názov PoCity, a uviedli ju v nemocnici, kde sa obe liečili.

Majka SmutnáTánička Zmeková, po úspešnom vyliečení z onkologického ochorenia, zhmotnili svoje pocity do desiatok obrazov a keramických výrobkov. Pre výstavu ponúkli sadu 30 diel: 15 obrazov a 15 keramických výrobkov.

Výstavu otvorili symbolicky na Svetový deň lymfómu. Potrvá do 15. októbra 2015.

Pacientske združenie podporuje talenty

Organizátorom výstavy diel je pacientske občianske zduženie Lymfoma Slovensko. Samotný koncept štyroch výstav, usporiadaných počas roku 2015 vo viacerých mestách, vychádza z projektu „Opäť môžem snívať 3“.

„OZ Lymfoma sa aj takouto cestou snaží podporiť mladé onkologické pacientky, ktoré sa úspešne vyliečili z choroby. Chceme im napomôcť v dlhodobom rozvíjaní svojho sna. Veríme, že aj toto je jedna z hlavných úloh nášho združenia,“ hovorí Miroslava Fekiačová z OZ Lymfoma Slovensko.

„Výstava PoCity je určená nielen pre onkologických pacientov, pre ktorých môžu byť príbehy mladých žien motivačné, ale aj pre širokú verejnosť, pretože lymfóm je rakovina, ktorá nemôže byť ignorovaná. Skrz diela pacientok a ich interpretáciu, si môžu návštevníci urobiť konkrétnejšiu predstavu o tom, aký typ ochorenia je lymfóm, čo všetko sprevádza pacienta počas liečby, aj po liečbe, a aké emócie musí pacient v sebe spracovať.“

Dlhodobá spolupráca s nemocnicou

FNsP F. D. Roosevelta poskytla priestor a spoluprácu pri organizovaní výstavy už po piatykrát. Pokračuje tak vo svojom úmysle, prostredníctvom umenia spríjemniť svojim pacientom pobyt v nemocnici, aby aspoň na chvíľu zabudli na svoju chorobu.

„Naša nemocnica sa dlhodobejšie snaží profilovať ako pacientsky orientovaná nemocnica. Rozvíjanie spolupráce s pacientskymi občianskymi združeniami, považujeme za dôležitú súčasť našej činnosti, pretože je cennou spätnou väzbou o tom, ako vnímajú poskytovanie zdravotnej starostlivosti naši pacienti – a dáva nám to priestor na zlepšovanie. A v neposlednom rade sa veľmi teším, že môžeme na pôde našej nemocnice privítať dve mladé ženy, ktoré ani počas ťažkého životného obdobia neprestali snívať, a dnes sú tu nie ako pacientky, ale ako talentované umelkyne,“ doplnila Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

PoCity
Zľava: riaditeľka nemocnice, Ing. Miriam Lapuníková, MBA, Mgr. Miroslava Fekiačová, OZ Lymfoma Slovensko

O Majke a Táničke

Majke Smutnej z Detvy (25) diagnostikovali Hodgkinov lymfóm v 16. rokoch. Liečila sa vo FNsP F.D. Roosvelta v Banskej Bystrici. Po určitom období u nej nastal relaps – návrat ochorenia. Podstúpila transplantáciu kmeňotvorných buniek.

Tánička Zmeková (23) je pacientka zo západoslovenského kraja, ktorá sa keramike čiastočne venovala aj pred ochorením. Diagnostika lymfómu bola u nej zdĺhavá a náročná – na liečbu v Národnom onkologickom ústave nastúpila až vo štvrtom štádiu. Momentálne sa aj ona teší kompletnej remisii.

Zdroj: FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Fotografie: FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica,

Na titulnej fotografii: (zľava) T. Zmeková a M. Smutná

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár