Počet hlásených pohlavných chorôb klesá

Bratislava,  – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo publikáciu „Pohlavné choroby v SR 2011“ . Materiál obsahuje prehľad o hlásených pohlavných chorobách prenosných pohlavným stykom v minulom roku, najmä syfilis, gonokoková infekcia (známa ako kvapavka), ale aj iné prevažne sexuálne prenosné choroby. Zo zverejnených údajov vyplýva, že počet hlásených pohlavných chorôb v minulom roku klesol. Vďaka prehľadnému spracovaniu je zároveň možné napríklad zistiť, že najviac pacientov so syfilisom bolo v minulom roku z Košického a Bratislavského kraja. Najvyšší výskyt kvapavky bol zasa v Nitrianskom kraji. Pohlavné choroby  sa týkali najmä slobodných. Údaje o vývoji hlásených pohlavných ochorení  je možné porovnávať od roku 1960 až do roku 2011 a sú triedené aj podľa veku, pohlavia, či rodinného stavu.

Celkovo bolo v minulom roku na Slovensku hlásených  1 036 prípadov ochorení na pohlavné choroby prenosné pohlavným stykom. V publikácii vydanej Národným centrom zdravotníckych informácií sú osobitne sledované ochorenia napr. na syfilis, či kvapavku a ďalšiu kategóriu tvoria iné prevažne sexuálne prenosné choroby (ako napr. chlamýdiové infekcie, herpes pohlavných orgánov, či choroba vyvolaná vírusom HIV s následnými infekčnými a parazitárnymi chorobami).
Pokiaľ ide o syfilis, v roku 2011 bolo celkovo hlásených 316 prípadov tohto ochorenia, čo je v porovnaní s rokom 2010 o 31 prípadov menej. Napriek miernemu poklesu sa však zďaleka ešte neblížime k roku 1990, kedy bolo evidovaných len 32 chorých na syfilis. Najvyšší počet chorých na syfilis od roku 1960 bol v roku 2009 (celkovo 393 prípadov).
Najvyšší výskyt syfilisu (až 93 prípadov) bol zaznamenaný vo vekovej skupine 25 až 34-ročných, z toho 47 prípadov u mužov a 46 u žien. Z celkového počtu 146 žien s ochorením na syfilis bolo ochorenie zistené u 27 tehotných žien. Takmer 80% pacientov s ochorením na syfilis bolo hospitalizovaných, ostatní pacienti sa liečili ambulantne.
Najviac pacientov s ochorením na syfilis bolo v minulom roku v Košickom kraji (90) a v Bratislavskom kraji (85) a najmenej v Trenčianskom (10) a Prešovskom kraji (9). Košický kraj zaznamenáva za posledných 12 rokov neustály nárast počtu chorých na syfilis (v roku 2000 to bolo 17 hlásených prípadov, v roku 2011 už 90 prípadov). Oproti tomu, Bratislavský kraj mal v roku 2000 hlásených až 226 ochorení na syfilis. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tu teda počet chorých na syfilis klesol takmer trojnásobne. Najvyšší počet ochorení na syfilis bolo v rámci Bratislavského kraja zaznamenaných v okrese Bratislava II (19 prípadov), najmenej Bratislava I. (5 prípadov). V rámci Košického kraja bolo jednoznačne najviac prípadov v okrese Trebišov (až 58). V ostatných okresoch Košického kraja sa počty chorých na syfilis pohybovali od 0 do 6 prípadov.
Z celkového počtu bolo 19 chorých na syfilis vo veku do 18 rokov, pričom v dvoch prípadoch išlo o vrodený syfilis u detí do jedného roka.
V členení podľa rodinného stavu bolo až 169 chorých na syfilis medzi slobodnými. V 82 prípadoch išlo o ženatých mužov (42), resp. vydaté ženy (40).
Počet chorých na kvapavku bol v minulom roku 155. Ochorenie sa už niekoľko rokov drží na približne rovnakej úrovni a zďaleka nedosahuje taký počet chorých, ako napríklad v roku 1980 s celkovým počtom až 3 168 prípadov.
Najvyšší výskyt chorých na kvapavku bol v Nitrianskom kraji (35), najmenej v Prešovskom kraji len s dvomi hlásenými prípadmi. Z celkového počtu chorých na kvapavku išlo v prevažnej väčšine o mužov (112 mužov, 43 žien).
Vo veku do 18 rokov bolo zaznamenaných celkovo 7 prípadov ochorenia na kvapavku.
Podobne ako pri syfilise, aj pri kvapavke bolo najviac chorých medzi slobodnými (celkovo 84 prípadov).  Ochorenie bolo však diagnostikované aj u 29 ženatých mužov a 13 vydatých žien.
Pokiaľ ide o iné prevažne sexuálne prenosné choroby, ich vysoký výskyt bol hlásený u osôb v mladších vekových skupinách, u 15 až 24 ročných spolu 184 prípadov (82 mužov a 102 žien). U 25 až 34-ročných to bolo 192 ochorení na iné prevažne sexuálne prenosné choroby, z toho 110 mužov a 82 žien.

Foto: chlamýdia

Pridaj komentár