OÚSA: Prvý ultrazvuk s robotickým ramenom na Slovensku

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Bratislava, 8. november – Pre pacientky a pacientov z celého Slovenska začína Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave, ako prvé tuzemské zdravotnícke zariadenie, využívať špičkový ultrazvukový prístroj s robotickým ramenom, ktorý diagnostikuje najmä ochorenia prsníkov, a to bez akéhokoľvek radiačného zaťaženia.

Prístroj Acuson S2000 Touch Control 3D HD ABVS v hodnote 189 600 eur darovali ústavu spoločnosti Siemens, Siemens Healthcare a Nadácia Volkswagen Slovakia. Ide o automatizovaný skener prsníkov, ktorý pozostáva z ultrazvukového prístroja najvyššej triedy Acuson S2000 Touch Control a robotického ramena 3D HD ABVS (Automated Breast Volume Scanner).

Efektívna prevencia ochorení prsníka v OÚSA

Robotické rameno, ktoré je vybavené adaptívnymi ergonomickými prvkami, odbremeňuje lekára od opakujúcich sa činností. Keďže ide o automatizovaný systém, dáta sú pri vyšetreniach vždy získavané rovnakým spôsobom, čo umožňuje ľahšie sledovanie vývoja podozrivých lézií, a to na základe snímok konzistentnej kvality.

Prístroj tiež disponuje vysokofrekvenčnými sondami s vysokou hustotou zobrazovacích elementov, tzv. HD sondy, najmodernejšími metódami elastografie, umožňuje vytvárať trojrozmerné obrazy prsníkového tkaniva, čo spresňuje diagnostiku. Intuitívne koronárne zobrazenia, na ktoré sú chirurgovia zvyknutí, poskytujú podrobnú vizualizáciu na lepšiu analýzu umiestnenia a veľkosti lézií.

„Prístroj má osobitne veľký prínos pre diagnostiku prsníka u žien s vysokou denzitou prsnej žľazy, ktorá môže byť z hľadiska mamografie problematicky priehľadná. Aj z týchto dôvodov sme prístroj umiestnili v susedstve ďalšieho moderného zariadenia – plne digitálneho mamografu Hologic Diensions –, a vytvorili tak efektívne a veľmi funkčné mamodiagnostické pracovisko pre prevenciu a diagnostiku ochorení prsníka,“ vysvetľuje doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., prednostka II. Rádiologickej kliniky Onkologického ústavu sv. Alžbety a LFUK, na ktorej je Acuson S2000 Touch Control 3D HD ABVS umiestnený.

Nový ultrazvuk zefektívni prácu zdravotníkov a skvalitní diagnostiku

„Odovzdanie špičkového ultrazvukového prístroja Onkologickému ústavu svätej Alžbety je vyvrcholením našej dlhoročnej snahy o zapájanie sa do boja proti rakovine prsníka, aby slovenské zdravotníctvo technologicky napredovalo a odborne rástlo. Snažíme sa pacientom neustále prinášať nielen nové možnosti diagnostiky, ale tiež eliminovať dávky žiarenia, ktorým sú pri vyšetreniach vystavovaní,“ uviedol Ing. Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemens s.r.o. a predstaviteľ koncernu Siemens AG na Slovensku.

Ako ďalej vyzdvihol: „Veľkou prednosťou nového ultrazvukového prístroja je, že na rozdiel od mamografu nevyžaruje žiadne röntgenové lúče.“

„Vo Volkswagen Slovakia sa orientujeme pri výrobe vozidiel na najmodernejšie technológie. Nové technológie však majú veľký potenciál aj v iných oblastiach, a to obzvlášť v medicíne. Veľmi ma teší, že sme mohli prispieť k získaniu nového špičkového prístroja pre OÚSA, ktorý posunie diagnostiku ochorení na ešte vyššiu úroveň,“ uviedol Ralf Sacht, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia.

Zdroj: OÚSA

Redakčne upravené

Pridaj komentár