3D tlač v boji proti rakovine

Trojrozmerne tlačené repliky nádorov asi nepatria na zoznam vecí, ktoré by sme si chceli nájsť – „pekne zabalené“ – pod vianočným stromčekom. Napriek tomu, ide o pozoruhodné využitie modernej techniky. Zdá sa, že 3D tlač môže byť veľmi prospešná pri vývoji nových liečebných metód, tentokrát molekulárnej rádioterapii.

3D tlač – ohľaduplná k pacientovi

Podávanie správnych dávok protinádorových liekov (a celkové nastavenie dávkovania týchto liečiv) je pomerne chúlostivá záležitosť. Keď je dávka príliš malá, liečený nádor prežije, zocelí sa a – ­šíri sa ďalej. Častokrát zhubnejší, ako predtým. Veľká dávka zase zbytočne ohrozuje pacientovo (už aj tak) podlomené zdravie…

S tvarovo vernými 3D tlačenými replikami pacientovho nádoru a okolitých orgánov, by to malo byť jednoduchšie, než kedykoľvek predtým.

3D tlač nádoru je presnejšia

V londýnskom Inštitúte výskumu rakoviny (ICR) vyvinuli dôvtipnú metódu, ktorá dovoľuje lekárom neobyčajne presne vyskúšať, ako bude nádor (u konkrétneho pacienta) reagovať na molekulárnu rádioterapiu, a podľa toho upraviť dávkovanie. Je pravda, že pri príprave protinádorových rádioterapií sa podobné modely už s úspechom používajú. Najčastejšie sú ale vyrábané ručne, a preto nebývajú také verné, ako by lekári potrebovali.

Šéf výskumu Jonathan Gear a jeho kolegovia sa snažili vytvoriť model nádoru tak, aby bol anatomicky presný, a umožňoval tiež sledovanie dávky žiarenia, ktorej je nádor (pri liečbe) vystavený. Rýchlo prišli na to, že s 3D tlačenými modelmi nádorov získajú viac informácií, než z 2D skenov.

3d-rakovina

Londýnski odborníci pracujú s molekulárnou rádioterapiou, ktorú používajú proti nádorom štítnej žľazy, neuroendokrinného systému, metastázam rakoviny prostaty v kostiach, či detským neuroblastómom. Pri takejto liečbe sa pacientom (obvykle) aplikujú tzv. rádiofarmaká, teda látky, obsahujúce rádioaktívny materiál. Zo snímok vyhotovených počas liečby konkrétnych pacientov, vytvorili Gear a spol. 3D tlačené repliky nádorov a okolitých orgánov.

Plastové 3D modely autori označujú ako „fantómy“. Po vytlačení, ich plnia rovnakou rádioaktívnou zmesou, akú dostáva „majiteľ“ nádoru. Následne (z nameranej rádioaktivity vo fantómoch) odhadujú, ako bude liečba (reálne) účinkovať na pacienta.

Sľubné výsledky

Pilotné testy 3D tlačených fantómov dopadli dobre. Všetko nasvedčuje tomu, že naozaj môžu pomôcť pri presnom nastavovaní dávkovania v molekulárnej terapii nádorov.

Gear a spol. vidia svoj projekt veľmi optimisticky. Svoju metódu sa chystajú preveriť v rozsiahlejších testoch. Ak v nich 3D tlačené nádory uspejú, významným spôsobom to zlepší výsledky molekulárnych rádioterapií.

Po rozmanitých 3D tlačených implantátoch, či 3D tlačených modeloch na trénovanie komplikovaných operácií, predstavujú 3D tlačené repliky nádorov ďalšie ohromné využitie 3D tlače v medicíne, ktoré môže posilniť naše šance v boji so zákerným nepriateľom.

Zdroje:

THE INSTITUTE OF CANCER RESEARCH (ICR) News, 2014
MIHULKA S., Objective Source E-Learning, 2014

Autor študuje na Lekárskej fakulte UK

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár