Otestujte sa – Sclerosis multiplex a sexuálne dysfunkcie

Sexualita človeka je mnohovrstvový a zložitý, z veľkej časti inštinktívny dej. Pre harmonický a bezproblémový pocit spokojnosti so sexuálnym životom je dôležité zdravie. Taktiež závisí od možnosti sexuálnej aktivity, ako aj od účinnej, dostupnej a spoľahlivej liečby v prípade objavenia sa sexuálnej poruchy. Samozrejme, v neposlednom rade aj od informovanosti a ekonomického zabezpečenia pacienta. Chronické ochorenia majú vplyv na sexuálne zdravie, robia pacienta zraniteľným a často aj nemožným. Pri sclerosis multiplex štatistiky uvádzajú, že až 90 % pacientov trpí niektorou zo sexuálnych dysfunkcií. Prítomnosť dysfunkcie zaťažuje partnerský sexuálny život a často vedie k partnerskému sexuálnemu nesúladu. Lekár by mal svojim pacientom mať možnosť položiť otázky týkajúce sa sexuálneho života a pacient by mal mať možnosť viesť tento dialóg diskrétne, odborne a ľudsky.

U pacientov sa pri tomto type ochorenia vyskytujú poruchy sexuálnych funkcií, poruchy sexuálnych systémov, ktoré môžu viesť k poruchám párového spolužitia.

1. Ktoré poruchy sexuálnych funkcií sa pri sclerosis multiplex vyskytujú najčastejšie?

 • Správna odpoveď je a), c) ,d).

  Sclerosis multiplex môže negatívne ovplyvňovať všetky sexuálne funkcie. Najčastejšie je to porucha erekcie, nespoľahlivé alebo celkom absentujúce stoporenie penisu pri zachovanom libide. Druhou najčastejšou poruchou je zníženie alebo absencia libida, čo v partnerskom vzťahu môže viesť k partnerskému sexuálnemu nesúladu. Retardovaná (chýbajúca) ejakulácia je nepriaznivá porucha u dvojíc, ktoré plánujú rodičovstvo. Absencia orgazmu v dlhodobom horizonte vedie k poklesu záujmu o sexuálny život.

 • Správna odpoveď je a), c) ,d).

  Sclerosis multiplex môže negatívne ovplyvňovať všetky sexuálne funkcie. Najčastejšie je to porucha erekcie, nespoľahlivé alebo celkom absentujúce stoporenie penisu pri zachovanom libide. Druhou najčastejšou poruchou je zníženie alebo absencia libida, čo v partnerskom vzťahu môže viesť k partnerskému sexuálnemu nesúladu. Retardovaná (chýbajúca) ejakulácia je nepriaznivá porucha u dvojíc, ktoré plánujú rodičovstvo. Absencia orgazmu v dlhodobom horizonte vedie k poklesu záujmu o sexuálny život.

 • Správna odpoveď je a), c) ,d).

  Sclerosis multiplex môže negatívne ovplyvňovať všetky sexuálne funkcie. Najčastejšie je to porucha erekcie, nespoľahlivé alebo celkom absentujúce stoporenie penisu pri zachovanom libide. Druhou najčastejšou poruchou je zníženie alebo absencia libida, čo v partnerskom vzťahu môže viesť k partnerskému sexuálnemu nesúladu. Retardovaná (chýbajúca) ejakulácia je nepriaznivá porucha u dvojíc, ktoré plánujú rodičovstvo. Absencia orgazmu v dlhodobom horizonte vedie k poklesu záujmu o sexuálny život.

 

2. Čo je príčinou vzniku sexuálnych dysfunkcií?

 • Správna odpoveď je a), b).

  Príčinou sexuálnych dysfunkcií je ochorenie samo. Je to najmä zmena citlivosti na genitáliách, zmena v nervovo navodenej sexuálnej odpovedi, vplyv ochorenia na ostatné telesné funkcie, napr. únava, mobilita, svalová stuhnutosť, dysfunkcia močového mechúra, zhoršovanie koordinácie pohybov, ale aj psychologické a sociálne faktory, pocity neatraktívnosti, poruchy sebahodnotenia, strach z odmietnutia, komunikačné ťažkosti, pocity viny atď.

 • Správna odpoveď je a), b).

  Príčinou sexuálnych dysfunkcií je ochorenie samo. Je to najmä zmena citlivosti na genitáliách, zmena v nervovo navodenej sexuálnej odpovedi, vplyv ochorenia na ostatné telesné funkcie, napr. únava, mobilita, svalová stuhnutosť, dysfunkcia močového mechúra, zhoršovanie koordinácie pohybov, ale aj psychologické a sociálne faktory, pocity neatraktívnosti, poruchy sebahodnotenia, strach z odmietnutia, komunikačné ťažkosti, pocity viny atď.

 

3. Aké sú najčastejšie sexuálne dysfunkcie u mužov?

 • Správna odpoveď je a), b), c), d).

  Roztrúsená skleróza môže postihovať všetky základné piliere mužskej sexuality – libido, erekciu aj ejakuláciu. V dôsledku postihnutia CNS sa komplexnosť sexuality naruší a biopsychosociálny model sa rozpadne.

 • Správna odpoveď je a), b), c), d).

  Roztrúsená skleróza môže postihovať všetky základné piliere mužskej sexuality – libido, erekciu aj ejakuláciu. V dôsledku postihnutia CNS sa komplexnosť sexuality naruší a biopsychosociálny model sa rozpadne.

 • Správna odpoveď je a), b), c), d).

  Roztrúsená skleróza môže postihovať všetky základné piliere mužskej sexuality – libido, erekciu aj ejakuláciu. V dôsledku postihnutia CNS sa komplexnosť sexuality naruší a biopsychosociálny model sa rozpadne.

 • Správna odpoveď je a), b), c), d).

  Roztrúsená skleróza môže postihovať všetky základné piliere mužskej sexuality – libido, erekciu aj ejakuláciu. V dôsledku postihnutia CNS sa komplexnosť sexuality naruší a biopsychosociálny model sa rozpadne.

 

4. Čím liečime poruchy sexuálnych funkcií?

 • Správna odpoveď je a), c), d).

  Liečba sa odvíja od typu sexuálnej dysfunkcie, podľa odporúčaní europskej urologickej asociácie sú liekom prvej voľby pri poruchách stoporenia – erekcie, inhibítory fosfodiesterázy 5 – (PDE5), môžeme odporučiť krátkodobo pôsobiace alebo dlhodobo pôsobiace erektiká. Výber sa riadi sexuálnym scenárom pacienta. Súčasťou liečby je sexoterapia, ktorá sa zameriava najmä na prijatie obmedzení a úpravu sexuálnych stereotypov. V párovej terapii je aktívna spolupráca partnera pozitívnym momentom. Veľmi spoľahlivé a účinné bývajú aj vákuové erektory. Chirurgická liečba je odporúčaná a realizovaná vzácne tam, kde všetky predchádzajúce možnosti zlyhali a muž či dvojica si praje aktívny sexuálny koitálny život. Náhľadová liečba sa uplatní tam, kde sa vplyvom ochorenia objavujú poruchy sexuálnych systémov a tým aj zahanbujúce či inak pohoršujúce správanie.

 • Správna odpoveď je a), c), d).

  Liečba sa odvíja od typu sexuálnej dysfunkcie, podľa odporúčaní europskej urologickej asociácie sú liekom prvej voľby pri poruchách stoporenia – erekcie, inhibítory fosfodiesterázy 5 – (PDE5), môžeme odporučiť krátkodobo pôsobiace alebo dlhodobo pôsobiace erektiká. Výber sa riadi sexuálnym scenárom pacienta. Súčasťou liečby je sexoterapia, ktorá sa zameriava najmä na prijatie obmedzení a úpravu sexuálnych stereotypov. V párovej terapii je aktívna spolupráca partnera pozitívnym momentom. Veľmi spoľahlivé a účinné bývajú aj vákuové erektory. Chirurgická liečba je odporúčaná a realizovaná vzácne tam, kde všetky predchádzajúce možnosti zlyhali a muž či dvojica si praje aktívny sexuálny koitálny život. Náhľadová liečba sa uplatní tam, kde sa vplyvom ochorenia objavujú poruchy sexuálnych systémov a tým aj zahanbujúce či inak pohoršujúce správanie.

 • Správna odpoveď je a), c), d).

  Liečba sa odvíja od typu sexuálnej dysfunkcie, podľa odporúčaní europskej urologickej asociácie sú liekom prvej voľby pri poruchách stoporenia – erekcie, inhibítory fosfodiesterázy 5 – (PDE5), môžeme odporučiť krátkodobo pôsobiace alebo dlhodobo pôsobiace erektiká. Výber sa riadi sexuálnym scenárom pacienta. Súčasťou liečby je sexoterapia, ktorá sa zameriava najmä na prijatie obmedzení a úpravu sexuálnych stereotypov. V párovej terapii je aktívna spolupráca partnera pozitívnym momentom. Veľmi spoľahlivé a účinné bývajú aj vákuové erektory. Chirurgická liečba je odporúčaná a realizovaná vzácne tam, kde všetky predchádzajúce možnosti zlyhali a muž či dvojica si praje aktívny sexuálny koitálny život. Náhľadová liečba sa uplatní tam, kde sa vplyvom ochorenia objavujú poruchy sexuálnych systémov a tým aj zahanbujúce či inak pohoršujúce správanie.

 

5. Koľko percent pacientov s roztrúsenou sklerózou trpí poruchami sexuálnych funkcií?

 • Poruchami sexuálnych funkcií trpí viacej ako 90 % pacientov trpiacich roztrúsenou sklerózou. Vysoká pravdepodobnosť výskytu sexuálnych dysfunkcií je u pacientov vo vyššom veku, s dlhšou anamnézou tohto ochorenia, u tých, ktorí majú poruchu sfinkterov, u tých, ktorí majú klinickú mozočkovú symptomatológiu a symptomatológiu mozgového kmeňa, u tých, ktorí majú vysoké skóre depresivity, u pacientov s nižším vzdelaním a u tých, ktorí sú viac hendikepovaní.

 

6. Ktoré poruchy sexuálnych dysfunkcií sa vyskytujú u žien?

 • Správna odpoveď je a), c).

  U žien trpiacich sclerosis multiplex sa objavujú sexuálne dysfunkcie súvisiace jednak s centrálnym postihnutím, jednak s lokálnymi ťažkosťami. Typicky je to znížená citlivosť v oblasti pošvy a klitorisu a znížená vlhkosť pošvy, ktorá zhoršuje komfort pri milovaní. Môže spôsobiť nepríjemné pocity v oblasti pošvy a klitorisu a bolestivé senzácie pri pohlavnom styku vedúce k poklesu záujmu o sex. Problémy súvisiace s postihnutím CNS pri problematickom dosahovaní orgazmu vedú k strate libida. Liečba je symptomatická a výsledky neisté.

 • Správna odpoveď je a), c).

  U žien trpiacich sclerosis multiplex sa objavujú sexuálne dysfunkcie súvisiace jednak s centrálnym postihnutím, jednak s lokálnymi ťažkosťami. Typicky je to znížená citlivosť v oblasti pošvy a klitorisu a znížená vlhkosť pošvy, ktorá zhoršuje komfort pri milovaní. Môže spôsobiť nepríjemné pocity v oblasti pošvy a klitorisu a bolestivé senzácie pri pohlavnom styku vedúce k poklesu záujmu o sex. Problémy súvisiace s postihnutím CNS pri problematickom dosahovaní orgazmu vedú k strate libida. Liečba je symptomatická a výsledky neisté.

 

7. Čo negatívne ovplyvňuje úspešnosť liečby sexuálnych dysfunkcií pri roztrúsenej skleróze?

 • Pri liečbe sexuálnych dysfunkcií u mužov s roztrúsenou sklerózou je potrebná tímová spolupráca (neurológ, urológ, psychiater, psychológ, sexuológ, manželský terapeut, atď.) Dôležitá je motivácia muža a jeho partnerky, spolupráca pri liečbe. Prekážkou pri predčasnom ukončením liečby je nedostatočná edukácia muža a jeho partnerky, ale aj nedostatočná schopnosť lekára hovoriť s pacientom otvorene, zrozumiteľne a citlivo o probléme a ponúknuť adekvátnu liečbu.

 

Autor: MUDr. Danica Caisová, Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Košice

Pridaj komentár