OECD: Odporúča SR štandardizovať platby za zdravotnícke procedúry

Bratislava 8. decembra (TASR) – V súčasnom systéme viacerých zdravotných poisťovní by malo Slovensko zvýšiť konkurenciu medzi jednotlivými spoločnosťami. Zároveň by malo dôjsť k zvýšeniu transparentnosti prostredníctvom lepšieho informovania verejnosti o výdavkoch a kvalite. „V tejto súvislosti je potrebné rozšíriť indikátory kvality,“ uviedla Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej aktuálnej správe o stave slovenskej ekonomiky.
Zámer vlády Roberta Fica zlúčiť všetky zdravotné poisťovne do jednej štátnej spoločnosti OECD nevylučuje. Podľa nej totiž skúsenosti ukazujú, že toto riešenie nie je menej optimálne v porovnaní so systémom viacerých konkurenčných poisťovní. „Každopádne, rovnako ako pri dôchodkovom systéme, aj v zdravotníctve sa treba vyvarovať častých zmien, pokiaľ nie sú opreté o analýzu nákladov a výnosov,“ upozornila OECD.
Organizácia zároveň poukázala na nízku efektivitu slovenského zdravotníctva podľa medzinárodných štandardov. Podľa jej odhadov by zdravotný systém SR mohol v roku 2060 podať rovnaký výkon pri úspore približne 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Odporúča preto začať so systémom diagnostických skupín, aby sa tak štandardizovali platby za zdravotnícke procedúry. Zároveň by tak došlo k zníženiu nemocničných nákladov. „Mali by sa zvážiť aj ďalšie reformy, ako napríklad rozšírenie povinného predpisovania generík,“ navrhla OECD.
Keďže súčasná vláda oznámila, že neplánuje pokračovať v odporúčanej transformácii nemocníc na akciové spoločnosti, je podľa organizácie potrebné nájsť iné spôsoby, ako zefektívniť ich fungovanie. Pomôcť by malo napríklad posilnenie administratívnych kapacít na monitorovanie a vyhodnocovanie programov zdravotnej starostlivosti.

Pridaj komentár