NÚSCH: Pacientom s ochorením aorty pomôže nové centrum

Bratislava 6. januára (TASR) – Ochorenia aorty majú bez liečby veľmi zlú prognózu spojenú hlavne v prípadoch akútnych aortových syndrómov s mimoriadne vysokou úmrtnosťou. Nové diagnostické a miniinvazívne liečebné postupy pod kontrolou high-tech zobrazovacích technológií prinášajú novú nádej takto postihnutým pacientom a aj v úsekoch aorty, ktoré boli predtým chirurgicky nedostupné, prípadne pri extenzívnych postihnutiach viacerých aortových segmentov.
Na Slovensku predstavuje lídra na poli endovaskulárnej liečby ochorení aorty Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave. Vzhľadom na relatívnu zriedkavosť, komplexný charakter ochorenia vyžadujúci úzku medziodborovú spoluprácu a ďalšie zvláštnosti endovaskulárnej liečby ochorení aorty sa diagnostický a liečebný proces vo svete sústreďuje do špeciálnych centier. Na Slovensku je to novovzniknuté Centrum endovaskulárnej liečby ochorení aorty v NÚSCH, ktoré vzniklo pri Oddelení diagnostickej a intervenčnej rádiológie primára Ivana Vuleva. 
TASR informoval hovorkyňa NÚSCH Dobroslava Krajačičová.

Pridaj komentár