Nezabúdajme na seniorov: Za prejav úcty a lásky určite stoja seniori doma aj tí v domovoch! 14 tipov, ako zmierniť osamelosť vo vyššom veku

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Samota a izolácia sú ubíjajúce v každom veku. Osamelosť vo vyššom veku je obzvlášť významným problémom, ktorý bolí psychicky i fyzicky. Viete si predstaviť život seniora v domove sociálnych služieb?

Mnoho z nich nemá rodinu, ktorá by s nimi komunikovala, pritom svoj život žili naplno a vykonali množstvo práce. Dnes prežívajú posledné roky takmer bez sociálneho kontaktu. Izolácia a osamelosť seniorov sa stali priam epidémiou, ku ktorej prispel aj COVID. Ako im môžeme pomôcť? Existuje liek na osamelosť?

Prečo je osamelosť vo vyššom veku problémom?

Aké faktory prispievajú k izolácii seniorov?

Môžete pomôcť seniorom z domova dôchodcov, aj keď nie ste príbuzní?

Ako podporiť opustenú staršiu osobu žijúcu kúsok od vás?

O tom, že nejedna staršia osoba sa cíti osamelá, niet pochýb. Mnohí prišli o manžela/manželku, o partnera/partnerku alebo o viacerých členov rodiny. K izolácii ich mohla priviesť aj choroba. V každom prípade osamelosť nie je stav, ktorý by sme mali bežne prežívať – ani v mladosti a už vôbec nie v starobe. Sociálna izolácia zvyšuje riziko kognitívneho poklesu a vzniku depresie. Dobrou správou je, že existujú organizácie a ľudia, ktorí sa snažia pomôcť pri problémoch seniorov vyplývajúcich z osamelosti a zlepšiť kvalitu ich života. Môžete ich podporiť aj vy.

Osamelosť skracuje život

Osamelosť a sociálna izolácia prinášajú zlé zdravotné výsledky, dokonca skracujú život, zvyšujú riziko demencie, opätovnej hospitalizácie a zvýšeného počtu pádov. Vzhľadom na tieto preukázané riziká je dôležité zaoberať sa podporou sociálnej integrácie seniorov a zlepšiť ich každodenný život.

Aké faktory prispievajú k sociálnej izolácii seniorov?

K osamelosti starších výrazne prispievajú viaceré stavy a problémy, najmä:

  • zlý zdravotný stav,
  • nedostatok interakcie s rodinou a priateľmi,
  • nedostatok kontaktu s komunitou okolo seba,
  • obmedzené finančné zdroje,
  • žiadna alebo malá pomoc pri bežných činnostiach, ako sú príprava jedla a nakupovanie,
  • obmedzená možnosť dopravy,
  • nedostatok emocionálnej podpory,
  • žiadne alebo len krátke fyzické a voľnočasové aktivity,
  • život osamote.

Ohrozenejší sú ľudia, ktorí nemajú koníčky, záľuby, pretože ich nemali v aktívnom živote.

Ako môžete pomôcť osamelej osobe? Zaslúži si lásku a úctu! 

Keď sa zameriame na zoznam faktorov, kvôli ktorým sú seniori osamelí, v rovnakom momente vidíme množstvo spôsobov, ako ich povzbudiť, potešiť, ako im prejaviť úctu a priazeň, ktorú si jednoznačne zaslúžia. Či už máte staršieho rodinného príslušníka, známeho alebo suseda (alebo sa chcete stať dobrovoľníkom a podporiť neznámeho seniora v domove), vždy je viacero možností, ako im spríjemniť dni:

1. Rozprávajte sa s nimi

Povedzte im o aktuálnych udalostiach, o tom, aký ste mali deň a čo vás čaká. Podeľte sa o svoje myšlienky a pocity a spýtajte sa na ich názor.

2. Dovoľte im deliť sa o životnú históriu a múdrosť

Pýtajte sa seniorov na ich minulosť, úspechy, oceňte, čo sa im podarilo dosiahnuť. Je veľmi dôležité, aby mali pocit, že svoje skúsenosti a múdrosť môžu odovzdať deťom.

3. Navrhnite spoločnú fyzickú aktivitu

Môžu to byť prechádzky v príjemnom prostredí, plávanie alebo lekcie jogy učené pre starších. Čokoľvek, čo osobe vo vyššom veku pomôže udržiavať sa v pohybe, je vítané.

4. Vytvorte nové sociálne príležitosti

Dnes nie je problém nájsť kontakty na aktivity pre seniorov. Pripravte pre svojich blízkych či známych seniorov zaujímavé stretnutie, popozerajte sa, aké sú v oblasti, kde žijú, záujmové krúžky pre túto vekovú skupinu. Nevzdávajte to ani vtedy, keď budú spočiatku odmietať kontakt. Po prvej či druhej návšteve sa to môže úplne obrátiť. Samozrejme, nemá význam tlačiť niekoho do činností úplne nasilu.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

5. Doprajte im časté návštevy

Opustení seniori sa potešia častejším návštevám, i keď to možno nedajú najavo. Navštívte ich tak často, ako len môžete. Príležitostne vezmite so sebou deti, priateľov a domáce zvieratá, aby ste im pripravili rôznorodú spoločnosť.

6. Pomôžte staršej osobe s nákupom a prípravou jedla

Ak seniori, ktorým chcete pomôcť, žijú osamote, zrejme uvítajú pomoc pri nákupoch (odnos ťažkých vecí – minerálne a stolové vody, mlieko) a tiež pri príprave jedla. Vyberte si jeden-dva dni v týždni, počas ktorých im pripravíte viacero jedál na ďalšie dni. Uložte ich v nádobách do chladničky, nezabudnite misky označiť nápismi s obsahom.

7. Doveďte staršieho priateľa/priateľku k sebe domov

… na čaj, kávu alebo na obed. Aj krátka návšteva v dome niekoho iného je pre osamelého seniora/osamelú seniorku veľmi obohacujúca.

8. Pripravte výlet pre starších a prejavte im úctu

Využite verejnú dopravu alebo výhodný taxík a spolu s osamelou osobou, ktorú chcete potešiť, navštívte múzeum, knižnicu, kaviareň, park alebo centrum pre seniorov. Dokonca aj to, že ho/ju vezmete do obchodu s potravinami a odnesiete mu/jej nákup, prípadne prispejete, je spôsob, ako ukázať, že sú stále súčasťou každodenného života.

9. Dôležitý je zmysel života

Ukážte svojej babičke či svojmu dedkovi z rodiny alebo známemu z domova sociálnych služieb, že ich život má zmysel. Staršie osoby, ktoré vidia zmysel života, majú koníčky, ktoré ich skutočne zaujímajú, menej často podľahnú negatívnym vplyvom sociálnej izolácie. Všetky skupinové aktivity sú zdravé a osviežujúce. Povzbudzujte ich, aby zostali aktívni v záujmoch, hľadajte pre nich možnosti, kde môžu nadanie využiť a tešiť sa z neho.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

10. Zapojte sa do anonymného programu rozdávania darčekov

– počas Vianoc, Medzinárodného dňa žien, Dňa matiek a podobne. Ku každému darčeku pripíšte slová vďaky a úcty, takto rozveselíte osamelých a tiež finančne zle situovaných seniorov. Ak máte číslo na ich mobil či pevnú linku, zavolajte im alebo im pošlite správu, že na nich počas sviatkov myslíte.

11. Potešte seniorov v okolí

Vidíte, že vaša susedka alebo sused žijú sami a už nevládzu, ako kedysi? Majú problém s nákupom či prípravou jedla? Ponúknite im čas, komunikáciu, prípadne dopravu a nájdite spôsob, ako zlepšiť kvalitu ich života. Darujete tak kus vlastného srdca. Nezabúdajte na to, že všetky – dobré i zlé – činy majú tendenciu vrátiť sa.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

12. Zvieratko alebo rastlina ako každodenná motivácia

Mnohí odborníci tvrdia, že akt starostlivosti zmierňuje pocity sociálnej izolácie. Majitelia domácich zvierat jednoducho musia byť ako-tak aktívni. Majú viac sociálnych kontaktov a tiež menej depresií, menej trpia osamelosťou, cítia sa bezpečnejšie, majú väčšiu motiváciu pre konštruktívne využívanie času a najmä – neužívajú toľko liekov ako osoby, ktoré nemajú domáce zvieratá. Zvierací spoločníci uľahčujú nadväzovanie priateľstiev a sú dôvodom, prečo ráno vstať a aspoň trikrát denne vyjsť von.

Samozrejme, dotyčný/á musí byť schopný/á a ochotný/á sa o domáceho miláčika náležite postarať. Ak nie, doprajte mu/jej aspoň rastliny, o ktoré sa môže starať. Aj tie dokážu zlepšiť náladu a znížiť pocit osamelosti.

13. Podporte vyšetrenia sluchu a zraku u seniorov

Seniori s nediagnostikovanými alebo neliečenými problémami so sluchom alebo zrakom sa zvyknú vyhýbať sociálnym situáciám, pretože nedokážu adekvátne komunikovať. Preto je dôležité osoby vo vyššom veku podporovať, aby si dali pravidelne skontrolovať zrak a sluch a liečili problémy.

14. Darujte im objatie

Fyzický dotyk má liečivý efekt. Výskumy potvrdzujú, že dotyky od priateľov a rodiny – držanie za ruku alebo objímanie, znižujú stres a podporujú pocity pohody. Preukážte priazeň staršej osobe aj fyzickým kontaktom.

Odbornú kontrolu zabezpečila Ida Želinská, sociálna poradkyňa a analytička. Zaoberá sa najmä mechanizmami vzťahov medzi ľuďmi a inštitúciami. Pôsobí pod vlastnou značkou iné ako čierno-biele riešenia a vo voľnom združení kolektív neon. Je spoluautorkou viacerých publikácií – napríklad Engerau či Dieťa v súdnom konaní.

Zdroje:

aplaceformom.com

agecare.ca

socialworklicensemap.com

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Pridaj komentár