Nedostupné lieky: Do nahlasovania sa zapojilo 269 lekární

Do projektu „Nedostupné lieky“, sa od jeho spustenia v októbri 2015 zapojilo 269 lekární. Pacienti v nich za 7 mesiacov podali 3400 hlásení o chýbajúcich liekoch.

Projekt „Nedostupné lieky“ reaguje na obavy pacientov, ktorí sa nemôžu dostať k svojim liekom. Stojí za ním Slovenská lekárnická komora (SLeK) spolu s Asociáciou na ochranu práv pacientov SR (AOPP). Cieľom je zozbierať informácie o opakovanej alebo dlhodobej nedostupnosti liekov na Slovensku.

Zapájajú sa pacienti a ďalšie lekárne

„Prvé mesiace fungovania projektu nám ukázali, že o hlásenie chýbajúcich liekov je medzi pacientmi záujem. Oneskorený prístup k liečbe môže totiž viesť k závažným zdravotným komplikáciám a ohroziť život pacienta. Vidíme zmysel pokračovať ďalej a budeme radi, ak nás podporia ďalšie lekárne. Ako pacienti tiež očakávame, že nová vláda bude tento vážny problém s nedostupnosťou liekov konečne riešiť,“ hovorí Katarína Kafková, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR.

Nedostupné lieky 269 lekární zap

Najaktívnejší sú zatiaľ pacienti v Prešovskom kraji, kde na jednu zapojenú lekáreň pripadá 24 hlásení. Najčastejšie nahlasované sú lieky na predchádzanie krvným zrazeninám, alebo ich liečbu.

Projekt Nedostupné lieky vytvára databázu všetkých nedostupných liekov na Slovensku. Zozbierané údaje umožnia odpovedať na otázku, prečo tieto lieky chýbajú.

„Veríme, že v najbližších týždňoch ešte narastie počet zapojených lekární. Pomôžu nám tak zozbierať jednoznačné dáta, potvrdzujúce, ktoré lieky na Slovensku chýbajú. Budú aj základom pre diskusiu s novým vedením ministerstva zdravotníctva a ďalšími orgánmi o tom, ako túto situáciu riešiť,“ zhodnotil Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.

Ako nahlásiť chýbajúci liek?

Nedostupné lieky môžu pacienti nahlasovať po celom Slovensku. Keď sa pacient v lekárni dozvie, že jeho liek nie je dostupný, požiada lekárnika, aby tento problém nahlásil do lekárenského informačného systému.

Tento údaj je automaticky zaznamenaný a anonymne spracovaný. Po nahlásení lekárnik vystaví pacientovi potvrdenie s údajmi o lieku, ktorý v lekárni nenašiel.

Viac informácií o projekte nájdete na: www.slek.sk/nedostupnelieky

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie (shutterstock.com)

Pridaj komentár