Nárok na kúpele: Kto ich schvaľuje? Kedy vám poisťovňa prepláca kúpele?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Kúpele sú najmä pre starších ľudí synonymom akejsi dovolenky.

Je to ľudový spôsob, ako zrelaxovať v príjemnom prostredí a trochu si „napraviť kosti“.

V skutočnosti má kúpeľná liečba oveľa väčšie zdravotné poslanie, pričom sa netýka len seniorov.

Neverili by ste, koľko mladých ľudí a detí s rôznymi diagnózami potrebuje kúpeľnú starostlivosť.

Čo je to kúpeľná liečba?

Kedy vám ju lekár odporučí?

Ako dlho kúpele trvajú?

Kedy nemôžete nastúpiť na kúpeľnú liečbu?

Čo je to kúpeľná liečba?

Kúpeľná liečba nie je dovolenka vo wellness centre, alebo oddychové plávanie v bazéne. Je to doplnková liečba, v rámci ktorej sa o vás stará tím kvalifikovaných odborníkov.

Počas pobytu podstupujete rôzne vyšetreniaprocedúry, aby ste sa čo najskôr vyliečili či zotavili.

Kúpeľná liečba je určená najmä pre pacientov, ktorí sú dlhodobo sledovaní alebo liečení v odborných ambulanciách, alebo po operácii.

Kúpele v žiadnom prípade nenahrádzajú ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Je to len nadstavba, následná liečba.

Kto má nárok na kúpele?

Liečbu v kúpeľoch vám navrhne ošetrujúci lekár na základe zdravotného stavu. Liečbu ďalej schvaľuje zdravotná poisťovňa, ktorá ju plne, alebo čiastočne prepláca.

Na schválenie musíte spĺňať zákonom stanovené podmienky. Poisťovňa posúdi nárok na kúpeľnú liečbu spravidla do 30 dní a zašle vám vyrozumenie.

Kúpeľnú starostlivosť môžete opakovať iba raz za rok a po odporúčaní lekára.

narok-na-kupele-1
Zdroj foto: AdobeStock.com

Kedy vám poisťovňa prepláca kúpele

Kúpeľná liečba sa člení do dvoch kategórií: A a B. Rozdelenie upresňuje indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť 2020 (nájdete ho nižšie). Podľa zoznamu vás lekár zaradí buď do kategórie A, alebo do kategórie B.

Ak patríte do kategórie A, poisťovňa vám plne uhradí ubytovanie, stravovanieprocedúry, a vy hradíte kúpeľom 1,70 eur na deň.

Ak ste v kategórii B, poisťovňa vám kúpeľnú liečbu hradí čiastočne, teda len procedúry. Vy hradíte kúpeľom ubytovanie a stravovanie. Informácie o výške doplatkov vám poskytne kúpeľné zariadenie.

Dopravu do a z kúpeľného zariadenia vám zdravotná poisťovňa neprepláca. Termín nástupu, podmienky ubytovania a spôsob stravovania, si dohodnete priamo s kúpeľmi.

Kto je oslobodený od povinnej úhrady?

Sú to poistenci, ktorí boli zaradení do kategórie A, avšak musia spĺňajú jednu z podmienok:

 • dieťa do 3 rokov + jeho sprievodca,
 • pacient v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím o dávke v hmotnej núdzi, príspevku v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, a to od 4. dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti,
 • nositeľ ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety (za 20 bezplatných odberov krvi).

Oslobodenie od úhrad sa nevzťahuje na kategóriu B.

Kategórie A – deti a vážnejšie diagnózy u dospelých:

 • onkologické ochorenia do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej liečby,
 • stavy po operáciách obehového ústrojenstva,
 • stavy po operáciách tráviaceho ústrojenstva,
 • stavy po operáciách tenkého alebo hrubého čreva,
 • bronchiálna astma,
 • stavy po operáciách dolných ciest dýchacích,
 • niektoré nervové ochorenia (napr. ochrnutie),
 • stavy po operáciách alebo úrazoch pohybového ústrojenstva,
 • stavy po operáciách obličiek,
 • stavy po gynekologických operáciách,
 • kožné ochorenia (psoriáza, stavy po popáleninách),
 • nervovo-svalové degeneratívne ochorenia.

Kategória B:

 • stavy po operáciách srdcových chýb,
 • chronické ochorenia obehového systému,
 • niektoré chronické choroby tráviaceho ústrojenstva,
 • chronické ochorenia z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou,
 • chronické netuberkulózne choroby dýchacích ciest,
 • chronické nervové choroby,
 • chronické ochorenia pohybového ústrojenstva,
 • chronické choroby obličiek a močových ciest,
 • niektoré chronické kožné choroby (ekzémy),
 • chronické ženské choroby,
 • choroby z povolania,
 • choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom,
 • cukrovka.
kúpeľné procedúry
Zdroj foto: AdobeStock.com

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť 2020:

 • onkologické choroby,
 • choroby obehového ústrojenstva,
 • diabetes mellitus,
 • netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva,
 • choroby tráviaceho ústrojenstva,
 • nervové choroby,
 • choroby pohybového ústrojenstva,
 • choroby obličiek a močových ciest,
 • duševné choroby,
 • choroby z povolania,
 • ženské choroby.

Kúpeľná liečba a práceneschopnosť

V prípade, že sa kúpele viažu na predchádzajúcu operáciu, väčšina pacientov nastupuje na liečbu ešte v rámci pooperačnej PN-ky (teda nepotrebujú novú PN).

Ak nastupujete na kúpeľnú liečbu po ukončení PN-ky, požiadajte o jej vystavenie kúpeľné zariadenie.

Kedy nie je možné kúpeľnú liečbu navrhnúť alebo schváliť?

Prípravu na kúpeľnú liečbu vám môže prekaziť infekčná choroba, či iné zdravotné problémy, pre ktoré nemôžete nastúpiť v dohodnutom termíne. Kontraindikácií je pomerne veľa, nie sú to len infekčné stavy.

Základné kontraindikácie kúpeľnej liečby

 1. Infekčné choroby, prenosné na človeka, resp. bacilonosičstvo (najmä brušného týfusu a paratýfusu).
 2. Všetky choroby v akútnom štádiu.
 3. Klinické známky obehového zlyhania.
 4. Stavy po hlbokej trombóze – do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde – do 6 týždňov po doznení choroby.
 5. Labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus.
 6. Často sa opakujúce profúzne krvácanie (každého druhu).
 7. Kachexie každého druhu.
 8. Zhubné nádory počas liečby a po nej, s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby.
 9. Epilepsia – okrem prípadov, keď sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a EEG záznam nevykazuje epileptické grafoelementy.
 10. Aktívne ataky (alebo fázy) psychóz, či duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a so zníženou možnosťou komunikácie.
 11. Závislosť od alkoholu, či iných návykových látok.
 12. Fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár musí túto skutočnosť v návrhu potvrdiť.
 13. Inkontinencia moču a stolice, pomočovanie u detí – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI; výnimky môže povoliť vedúci lekár liečebne.
 14. Demencia.
 15. Tehotenstvo.
 16. Nehojace sa kožné defekty (akéhokoľvek pôvodu).
 17. Hypertenzia nad 120 mm Hg diastolického tlaku.

Lekár už pri návrhu na kúpele overuje, či nemáte infekciu, alebo iné zdravotné problémy.

narok-na-kupele-plávajúci-seniori4
Zdroj foto: AdobeStock.com

Dĺžka liečebného pobytu: Chcete pre dieťa o týždeň viac?

Dĺžka liečebného pobytu je zväčša stanovená na 21 dní, pri niektorých diagnózach na 28 dní. Dĺžka pobytu je uvedená pri jednotlivých indikáciách v zozname, no lekár vám to povie presnejšie.

Hlavne pri chronickom ochorení je každý deň navyše cenný, špeciálne u detí a mladistvých. Union ZP vám preto vychádza v ústrety – poskytuje nedospelým poistencom týždeň kúpeľov navyše.

Členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, Elena Májeková, k tejto téme dopĺňa:

„My ako jediní dávame pri kúpeľnej liečbe na výber. Rodičia dostanú oznámenie o tom, že bola dieťaťu schválená liečba na 21 až 28 dní. Podľa toho, aký čas im vyhovuje, si dohodnú dĺžku pobytu priamo s kúpeľným zariadením. Kúpele nám vykážu len toľko dní liečby, koľko dieťa reálne absolvovalo.“

Najčastejšie indikácie kúpeľnej liečby v detskom veku:

 • choroby dýchacieho, tráviaceho a obehového ústrojenstva,
 • poruchy látkovej výmeny,
 • kožné choroby,
 • onkologické choroby.

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Jana Straková, praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z endokrinológie, členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Zdroje: Union.sk

Pridaj komentár