Najčastejšie hospitalizovaní na psychiatrii sú alkoholici

V zdravotníckych psychiatrických zariadeniach v SR bolo podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v roku 2010 hospitalizovaných spolu 30 925 pacientov vo veku od 18 do 59 rokov. Z toho takmer dve tretiny – 19 006 pacientov tvoria muži (ženy 11 919). Dôvodom je aj vysoký počet hospitalizovaných mužov s najrozšírenejšou diagnózou – poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím či užívaním alkoholu. Z celkového počtu 10 287 pacientov s touto diagnózou je až 8113 mužov a 2174 žien. Pre ženy je to tretia najčastejšia diagnóza, s ktorou sú hospitalizované na psychiatrii.
Alkoholizmus alebo tiež závislosť na alkohole je chronické recidívne ochorenie postihujúce nielen celú osobnosť postihnutého jedinca po stránke psychickej a fyzickej, ale aj jeho blízkych, najmä rodinných príslušníkov. Patrí medzi najzávažnejšie a najrozšírenejšie formy závislostí. Všeobecne možno o alkoholizme hovoriť vtedy, ak dosiahne závislosť na alkohole taký stupeň, že škodí buď jednotlivcovi, spoločnosti alebo obidvom.
Pacient trpí skupinou psychotických prejavov, ktoré sa zjavujú počas užívania alebo po užívaní psychoaktívnych látok, ktoré nemožno vysvetliť samou akútnou intoxikáciou, a ktoré nie sú súčasťou abstinenčného syndrómu. Poruchu charakterizujú halucinácie (typicky sluchové, ale často kombinované), iné poruchy vnímania, bludy (často paranoidné alebo perzekučné), poruchy psychomotoriky (vzrušenie alebo stupor) a abnormálny afekt, ktorý môže kolísať od intenzívneho strachu po extázu. Vedomie je zvyčajne jasné, môže však byť mierne zastreté, bez väčšej zmätenosti. Zahŕňa alkoholickú halucinózu, žiarlivosť, paranoju či psychózu.
Najviac psychiatrických pacientov bolo hospitalizovaných v Košickom kraji, spolu 5614 – 3456 mužov a 2158 žien, nasleduje Prešovský kraj s 4727 pacientmi – 3135 mužov a 1592 žien, tretí je Žilinský kraj s 3587 pacientmi – 2182 mužov a 1405 žien. Najviac hospitalizovaných mužov – alkoholikov s poruchami psychiky a správania vo veku od 18 do 59 rokov bolo v Prešovskom kraji – 1552, nasleduje Košický kraj – 1523 a tretí v poradí je Žilinský – 1132 pacientov. Najviac žien – alkoholičiek v spomínanej vekovej kategórii bolo hospitalizovaných v Žilinskom kraji – 350, nasleduje Trenčiansky kraj – 345 a tretí je Košický – 315 pacientok.

Zo spomínaných údajov vyplýva, že celkovo najčastejšou príčinou hospitalizácie v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach sú poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím a užívaním alkoholu. Druhou najčastejšou príčinou hospitalizácie celkovo sú schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi – spolu 7385 pacientov, z toho 3862 mužov a 3523 žien. Pre ženy je táto diagnóza (na rozdiel od alkoholu u mužov) najčastejšou príčinou hospitalizácie. Treťou diagnózou sú afektívne poruchy – spolu 4183 pacientov, z toho 1517 mužov a 2666 žien. Pre ne je to druhá najčastejšia príčina hospitalizácie.

Pridaj komentár