MZ SR: Za výkazy nedoplatkov zo zdravotného poistenia sa môže účtovať poplatok

Bratislava 2. augusta (TASR) – Zdravotné poisťovne si môžu po novom za výkaz nedoplatkov zo zdravotného poistenia účtovať poplatok. Ako vyplýva z novely zákona o zdravotných poisťovniach platnej od začiatku tohto mesiaca, poplatok nebude môcť presiahnuť sumu desať eur. „Zdravotné poisťovne čelia obrovskému nárastu nákladov. Tieto náklady sú dnes účtované na ťarchu prevádzkovej réžie, čo nie je správne, zodpovednosť za chýbajúce peniaze vo verejnom zdravotnom poistení majú byť prenesené na dlžníkov,“ ozrejmila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Katarína Zollerová.
Právna norma zároveň prináša ďalší bič na neplatičov poistného. Pokiaľ sa bude poistenec nachádzať v zozname dlžníkov, ktorý zverejňuje zdravotná poisťovňa, bude mať nárok iba na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. „Zoznam neplatičov musí byť priamo prepojený na posudzovanie neodkladnej starostlivosti, do zoznamu sa nedostane osoba, za ktorú nezaplatil poistné zamestnávateľ,“ vysvetlila Zollerová. Do zoznamu sa poistenec dostane po troch mesiacoch od nezaplatenia v prípade, že jeho pohľadávka bude vyššia ako desať eur.
Zvyšuje sa aj úrok z nezaplateného poistného. Ten sa doteraz počítal ako 2,5-násobok základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v deň splatnosti preddavku na poistné. K dnešnému dňu by tak úrok predstavoval 3,75 percenta. Po novom sa na výpočet úroku z omeškania použije úrok vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB). Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby ECB nedosiahne 15 percent, pri výpočte úroku sa namiesto štvornásobku základnej úrokovej sadzby použije ročná úroková sadzba 15 percent.

Pridaj komentár