MZ SR: Ministerstvo predstavilo návrh, ako vytvoriť systém jednej poisťovne

Bratislava 21. júla (TASR) – Systém jednej zdravotnej poisťovne by na Slovensku mohol vzniknúť vyvlastnením akcií súkromných poisťovní, dohodou o ich odkúpení alebo dohodou o správe štátu nad súkromnými poisťovňami. Predpokladá to návrh zámeru zavedenia jednotného systému poistenia, ktorý na rokovanie vlády poslalo ministerstvo zdravotníctva. Na poslednom rokovaní kabinetu túto stredu (18.7.) šéfka rezortu Zuzana Zvolenská (nominantka Smeru-SD) pripustila, že vláda by o zámere mohla rokovať na najbližšom zasadnutí.
Štát by sa mal podľa návrhu rezortu prioritne pokúsiť so súkromnými poisťovňami dohodnúť o odkúpení ich akcií, resp. vymedzených aktív. „V prípade, ak by ku konsenzuálnemu odkúpeniu akcií nedošlo, bolo by možné pristúpiť k procesu vyvlastnenia,“ uvádza ministerstvo. Vyvlastniť by sa pritom mohli akcie neštátnych poisťovní alebo iba špecifické aktíva, ktoré vlastnia súkromné poisťovne a v rámci nich len poistný kmeň poisťovní. 
Riešenie, podľa ktorého by štát prevzal správu nad súkromnými poisťovňami, je podľa materiálu neotestované, a tak je to rizikový právny hybrid. Otázne je aj to, či by tento spôsob naplnil cieľ zavádzania jednej poisťovne, keďže štát by za možnosť riadiť poisťovne naďalej poskytoval akcionárom súkromných zdravotných poisťovní odplatu. Rezort objasňuje, že pri tejto alternatíve by nedošlo k zmene vlastníctva poisťovní, tie by naďalej zostali vo vlastníctve súkromných spoločností. Štát by však na základe dohody s ich akcionármi prevzal riadiacu kontrolu nad poisťovňami a spravoval by ich bez zasahovania vlastníkov. Ako protihodnotu by štát akcionárom súkromných poisťovní platil.
Zmenu systému rezort odôvodňuje tým, že efektívnosť výdavkov na zdravotníctvo od vzniku systému viacerých zdravotných poisťovní neustále klesá. „Je zrejmé, že pluralita a ziskovosť výsledky slovenského zdravotníctva nielen nezlepšili, ale prispeli k jeho zhoršeniu,“ píše sa v návrhu. Podľa nedávnej štúdie Medzinárodného menového fondu sa tento prepad po umožnení tvorby zisku urýchlil a efektívnosť poklesla o štyri percentuálne body.
Systém viacerých zdravotných poisťovní bol vytvorený v roku 1993. Tvoriť zisk z verejného zdravotného poistenia mohli poisťovne od roku 2005. Aj keď boli zdôvodňované lepším napĺňaním potrieb poistencov a pacientov a zvýšením efektívnosti zdravotníckeho systému, podľa ministerstva sa tieto ciele nenaplnili.
Podľa materiálu vykázali súkromné poisťovne v rokoch 2006 až 2011 zisk vo výške 558,6 milióna eur. Na ich prevádzku bolo v rovnakom období vynaložených 347,7 milióna eur. „Predpokladá sa, že výdavky na správu verejného zdravotného poistenia by boli odstránením plurality v sektore z dôvodu neefektívnej duplicity správnych nákladov podstatne nižšie, a zisk by sa eliminoval úplne,“ informuje rezort v návrhu.

Pridaj komentár