Ministerstvo chce obnoviť certifikáty BFHI v nemocniciach

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Cieľom rezortu je, aby kvalita viacerých gynekologicko-pôrodníckych a neonatologických pracovísk bola už do konca roka uznaná certifikátom BFHI (Baby-friendly Hospital Iniciative).

Ministerstvu záleží na tom, aby mali matky s novorodencami kvalitnú starostlivosť, preto začne v blízkom čase jednotlivé nemocnice preverovať.

„Možnosť získať certifikát BFHI majú všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Na základe dostupných informácií predpokladáme, že približne do 10 pracovísk je pripravených na získanie certifikátu,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Certifikáty BFHI podľa odporúčaní WHO

MZ SR chce proces certifikácie realizovať v intenciách dokumentu WHO pre BFHI, ale zároveň rešpektovať špecifickosť zdravotníctva na Slovensku. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bude umožnené vstupné a priebežné samohodnotenie prostredníctvom online dotazníka, aby dokázali zhodnotiť svoju pripravenosť na získanie certifikátu.

Nemocnice majú za sebou workshop aj školenia

Ministerstvo zdravotníctva v uplynulých dňoch zorganizovalo workshop, na ktorom prezentovalo základné kritériá konceptu BFHI a proces certifikácie. Uskutočnili sa aj viaceré semináre – pod vedením lektorov s medzinárodným odborným certifikátom, ktorých odporučila Slovenská pediatrická spoločnosť.

„Na seminároch bolo vyškolených takmer 200 zdravotníckych pracovníkov. Zúčastnili sa najmä lekári so špecializáciou v odbore gynekológia-pôrodníctvo, neonatológia, sestry neonatologického pracoviska a pôrodné asistentky a sestry gynekologicko-pôrodníckeho pracoviska,“ uviedla Andrea Kalavská.

Školenia viedli odborníci z Inštitútu pre podporu dojčenia v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Ďalšími lektormi boli špecialisti v oblasti podpory vzťahovej väzby v špecializačných odboroch psychiatria, psychológia, pediatria a pôrodná asistencia.

„Pracujeme na zlepšení podmienok v oblasti gynekológie, pôrodníctva a neonatológie. Jedným z krokov bolo preškolenie zdravotníckych pracovníkov. Tí získali informácie o dodržiavaní zásad BFHI a benefitoch, ktoré prinášajú matke a dieťaťu, aj ako ich môžu ďalej rozvíjať,“ povedala Andrea Kalavská.

V platnosti je štandardný preventívny postup

Od januára je zároveň v platnosti štandardný preventívny postup MZ SR v súlade s najnovšími odporúčaniami WHO, s názvom „Starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad iniciatívy BFHI – podpora vzťahovej väzby a laktácie“.

„Jeho súčasťou je podpora žien počas laktácie. Tie by mali čo najskôr začať s dojčením, a ešte v nemocnici sa naučiť správnu techniku, pretože dojčenie je základným predpokladom zdravého vývoja každého dieťaťa. Jedným z potrebných krokov, je aj vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, aby disponovali dostatočnými znalosťami a zručnosťami vo vzťahu k podpore dojčenia,“ uzavrel Jozef Šuvada, odborný garant MZ SR pre štandardné postupy.

Zdroj: MZ SR

Pridaj komentár