Ministerstvo pripravuje akčný plán o alkohole

Bratislava 19. mája (TASR) – Škodlivé užívanie alkoholu má závažný vplyv na verejné zdravie a je v celosvetovom meradle považované za jeden z hlavných rizikových faktorov poškodení zdravia a chorobných stavov. Zvýšiť povedomie o alkohole a jeho dôsledkoch, je preto cieľom nového Národného akčného plánu na znižovanie škodlivých účinkov alkoholu na roky 2013 – 2016 z dielne ministerstva zdravotníctva. Ten sa zameriava i na kontrolu predaja, či kontroly požívania alkoholu na pracoviskách a v doprave.
Materiál, ktorý prináša úlohy pre viaceré rezorty, počíta napríklad so vznikom koordinujúceho orgánu na realizáciu akčného plánu pri Úrade verejného zdravotníctva SR. Realizovať sa má i zdravotno-výchovná kampaň Deň zodpovednosti, ktorá má prispieť k lepšiemu povedomiu o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov. Prostredníctvom kampaní a výchovných opatrení orientovaných na riziko požitia alkoholu pred a počas vedenia vozidla sa má znižovať aj počet dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je priemerne vyššia konzumácia alkoholu v krajinách ako Česká republika, Maďarsko, Estónsko, Litva, Ukrajina, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Poľsko ako vo zvyšku Európy. „Spotreba čistého alkoholu z liehovín od roku 1990 do roku 2011 má klesajúci trend,“ konštatuje sa v materiáli s tým, že v prípade mladých však k výraznému poklesu neprišlo.
Ako vyplýva z údajov Štatistického úradu SR, v roku 2011 bola spotreba čistého alkoholu na jedného obyvateľa SR za rok 8,7 litra. V prípade vekovej kategórie od 15 rokov to bolo 10,2 litra a od 18 rokov 10,6 litra. Najobľúbenejším alkoholickým nápojom je pivo, ktoré nasleduje víno a liehoviny. Štatistky nepočítajú s nelegálne páleným alkoholom.
Alkohol, ktorý patrí medzi najčastejší rizikový faktor úmrtia a poškodenia zdravia v populácii, priamo ovplyvňuje kognitívne funkcie, znižuje sebaovládanie, zvyšuje emotívnosť, impulzívnosť, sebavedomie a agresivitu. Podľa zistení WHO sa nadmerné pitie podieľa na vzniku viac ako 60 chorôb a poškodení zdravia. Nezanedbateľné sú tiež sociálne poškodenia zapríčinené nadmerným pitím – disharmonické rodiny, znížený pracovný výkon, strata práce, spoločenské konflikty a priestupky.

Fotografia: Picmax

Pridaj komentár