Otestujte sa: Míľniky v prístupe k liečbe reumatoidnej artritídy

(Zdroj foto: Adobestock.com)

MUDr. Soňa Tomková, PhD. Prednostka Internej kliniky Nemocnice Košice-Šaca

Paleta biologických liekov používaných v reumatológii je široká. Sú to lieky vyrábané zložitými biotechnologickými postupmi (z toho je odvodený aj názov biologické lieky).

Ich účinok spočíva v zastavení zápalového procesu v organizme, konkrétnejšie sú namierené proti hlavnému zápalovému cytokínu TNF-alfa (tumor nekrotizujúci faktor).

Biologické lieky sú vlastne protilátky alebo receptory, ktoré sa viažu na prozápalové cytokíny alebo na bunky, ktoré sa podieľajú na vzniku a udržovaní zápalu. Keďže nie všetci pacienti odpovedajú na túto liečbu, okrem liekov proti tumor nekrotizujúcemu faktoru sú možné aj ďalšie typy biologickej liečby – látka namierená proti receptoru cytokínu IL-6, látka proti IL-1, inhibítory kostimulácie, lieky vedúce k apoptóze B buniek a najnovšie inhibítory JAK- Jánusovej kinázy.

(TEST)

1. Na základe akých kritérií volí lekár ten-ktorý biologický liek? Líši sa mechanizmus účinku u jednotlivých molekúl?

 

2. K biologickej liečbe patrí aj liečba JAK inhibítormi – v čom je tento druh liečby pokrokový v porovnaní s ostatnými biologikami? Aké sú jeho výhody?

reuma a biologická liečba
Zdroj foto: Adobestock.com

3. Aký je mechanizmus účinku liečby JAK inhibítormi?

 

4. Aký dlhý je čas nástupu účinku liečby JAK inhibítormi?

 

5. Čo všetko spadá do oblasti compliance pacienta pri užívaní najmodernejšej biologickej liečby?

  • biologické lieky
    Zdroj foto: Adobestock.com

 

6. Keďže infekcia (napr. chrípka) je závažnou komplikáciou v prípade biologickej liečby, aj pacientom na biologickej liečbe sa zvykne odporúčať očkovanie proti chrípke. Ako je to s takýmto očkovaním v prípade liečby JAK inhibítormi?

 

7. Aj v prípade liečby JAK inhibítormi platí, že očkovania živými očkovacími látkami sú kontraindikované? Ak áno prečo?

 

Pridaj komentár