51. Medzinárodný deň sestier: Moderné ošetrovateľstvo je liek

„Skôr desaťkrát zomrieť strachom v príboji, ohlasovať cestu k novému svetu, než sa nečinne prizerať na brehu“, to je motív Florence Nightingale, zakladateľky moderného ošetrovateľstva.

Na počesť narodenia tejto celosvetovo uznávanej priekopníčky ošetrovateľstva, sa stal 12. máj  Medzinárodným dňom sestier.

Dnes si pripomíname 51. výročie tejto tradície.

Bez liekov a antibiotík znížila úmrtnosť na 2 %

Dáma s lampou, tak nazývali Florence Nightingale ranení vojaci, ktorých zachraňovala počas jej pôsobenia na krymských bojových poliach v roku 1854. Spolu s ostatnými sestrami, vtedy zachránila mnoho britských vojakov, ktorí umierali na poliach so zahnisanými ranami, v nehygienických a neľudských podmienkach.

Florence Nightingale podnietila vznik nemocnice v Scutari (dnešný Istanbul) pre ranených vojakov. Priniesla do nej ošetrovateľskú starostlivosť, ľudskosť, empatiu, čistotu, hygienu, svetlo, teplo, čistý vzduch, sfunkčnila kanalizáciu, a tak sa jej podarilo znížiť úmrtnosť vojakov zo 47 % na 2 %. Lieky takmer nemala, a antibiotiká vznikli až neskôr.

Florence bola priekopníčka ošetrovateľskej vedy, nositeľka zmien, pretože si pozorne zaznamenávala zmeny stavu u pacientov. Na základe početných a merateľných údajov, poznatky spracovávala do grafov, a neskôr ich aj publikovala. Je autorkou prvej ošetrovateľskej literatúry „Poznámky o ošetrovateľstve“, kde rozpisuje, čo znamená profesionálne ošetrovateľstvo. V chudobných nemocnicach Londýna sa tak začalo objavovať profesionálne ošetrovateľstvo, napríklad aj s podrobnými pravidlami umývania rúk, alebo ošetrovania rán.

V roku 1860 vytvorila základy profesionálneho ošetrovateľstva, keď založila zdravotnícku školu (v nemocnici svätého Tomáša v Londýne). Bola to prvá svetská škola pre ošetrovateľky a pôrodné asistentky.

Dnes je súčasťou Londýnskej kráľovskej akadémie.

Florence-Nightingale-moderné ošetrovateľstvo

Moderné ošetrovateľstvo na Slovensku? Sme poslední v Európe!

Skrátené vyhlásenie Asociácie sestier a pacientov:

„Priekopnícke ošetrovateľstvo musí byť nositeľom zmien na celoslovenskej úrovni – v Zdravotníckom výbore NR SR, v parlamente, alebo na ministerstve zdravotníctva. Napr. Zdravotnícky výbor NR SR bez ošetrovateľstva, nie je úplne funkčný.

Ošetrovateľstvo nemôže byť na verejných pozíciách zastupiteľné lekárskymi vedami. Lekár v Zdravotníckom výbore NR SR nemôže kompetentne rozhodnúť o ošetrovateľstve, lebo nie je sestra – nemá na to potrebné vzdelanie.

Sestry ako odborníčky, ktoré úzko spolupracujú s lekármi a inými odborníkmi, potrebujú najmä naši pacienti.

Slovenské sestry a pacienti veria, že sa im podarí zmeniť filozofiu z podriadenosti lekárskym vedám, na spoluprácu s nimi.

Ošetrovateľská veda na Slovensku musí rásť, musí zvýšiť kvalitu života zdravých ľudí, pacientov aj umierajúcich.“

Najväčšie nedostatky v slovenskom ošetrovateľstve (podľa ASAP):

  • zaznamenali sme najväčší prepad v ošetrovateľstve zo všetkých štátov Európy (štatistický údaj OECD),
  • vzdelané sestry s nízkymi pracovnými a platovými podmienkami opúšťajú Slovensko = odchádzajú za lepšími podmienkami do zahraničia,
  • neexistuje odstupňovanie kvality sestier podľa dosiahnutého vzdelania, či už stredoškolského, vysokoškolského, špecializovaného, alebo certifikovaného.
  • chýbajú projekty pre nárast počtu erudovaných sestier.

Zdroj: ASAP

Ilustračné fotografie

Redakčne upravené a krátené: Ján Mútala

Pridaj komentár