Liga za duševné zdravie udelila ceny na slávnostnom koncerte

Naša verejnosť má stále nepravdivé predstavy o duševných poruchách. Spôsobujú stigmatizáciu, teda negatívne označenie a vyčleňovanie ľudí s duševnou poruchou z našej spoločnosti. Aj preto Liga za duševné zdravie každoročne organizuje jarnú destigmatizačnú kampaň, ktorej vyvrcholením je slávnostný koncert. Jeho súčasťou je odovzdávanie cien za podporu destigmatizácie duševného zdravia.

Cenu LDZ SR za dlhodobý prínos pre duševné zdravie združeniam alebo jednotlivcom Správna rada LDZ udelila občianskemu združeniu „Šťastie si Ty“ z Prievidze.

Ocenenie prebrala pani Adriana Karáseková, predsedníčka združenia „Šťastie si Ty“ z Prievidze. OZ Šťastie si Ty v Prievidzi je už desať rokov priekopníkom v zriaďovaní miest chráneného pracoviska, tzv. chránené dielne. Od roku 2008 sa vnujú problematike „Pacientskej advokácie“, ktorú koordinuje ODOS.

Už niekoľko rokov sa snažia podporiť činnosť príbuzných v Prievidzi, aktívne spolupracujú na organizovaní spoločných podujatí pre ďalšie členské združenia ODOS vo svojom regióne. Má príkladnú spoluprácu s psychiatrickým oddelením Nemocnice v Bojniciach. Podporili aj vznik združenia pacientov Prvosienka v Partizánskom.

Cenu LDZ SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos a korektné informovanie verejnosti v oblasti duševného zdravia získal Rozhlas a televízia Slovenska. .

Rozhlas a televízia Slovenska získava toto ocenenie za dlhoročné kvalitné a korektné spracovávanie tém o duševnom zdraví a duševných poruchách. Za propagáciu duševného zdravia a za dobrú spoluprácu v oblasti komunikácie s verejnosťou. RTVS vysiela niekoľko relácií, ktoré sa venujú tejto problematike ľudí s duševnými poruchami.

Cenu Kancelárie WHO na Slovensku za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia získalo občianske združenie Radosť, Košice.

Cenu odovzdala riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku pani MUDr. Darina Sedláková a cenu prevzala riaditeľka združenia Radosť z Košíc Mgr. Drahoslava Kleinová.

Občianske združenie RADOSŤ z Košíc a Rehabilitačné stredisko Radosť pre ľudí s psychickými poruchami od roku 1997 úspešne zapĺňa akútny nedostatok zariadení tohto druhu na Slovensku. RADOSŤ  si za roky svojej priekopníckej činnosti v tejto oblasti vybudovalo škálu terapií a poskytovaných služieb, dennú rehabilitačnú prácu, ktorá prináša skvalitnenie života ľudí s psychickými poruchami a vedie ich cestou k  návratu do aktívneho života.

Slávnostný večer sa konal 6. marca 2012, moderovala ho Nora Krchňáková, vzácnym hosťom zaspievali známi interpreti Thomas Puskailer a Zuzana Smatanová (ocenená strieborným Slávikom). Umelci opäť podporili podujatie bez nároku na honorár, za čo im srdečne ďakujeme.

Cieľom Ligy za duševné zdravie SR je zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou, a preto podporuje dobudovanie tzv. komplexnej siete služieb. Je to široký súbor služieb a zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnou poruchou začleniť sa nspäť do života. Odborníci, združenia pacientov a príbuzných, ktoré sú členmi LDZ SR, túto sieť pomáhajú budovať, a preto ich Liga oceňuje na slávnostnom koncerte.

Primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik opäť prevzal záštitu nad podujatím a zároveň poskytol Zrkadlovú sieň v Primaciálnom paláci.

Počas slávnostného večera sa odovzdávali aj finančné odmeny pre najlepšie školy na Slovensku v Zbierke Dni nezábudiek v roku 2011. Najlepšia škola – Gymnázium A. Einsteina, Bratislava (vyzbierali 1 770,- Eur)

Slávnostný koncert LDZ SR je poďakovaním všetkým nominovaným, ktorých navrhli odborníci, regionálne združenia pacientov a príbuzných.

Pridaj komentár