Otestujte sa: Kvalitnejší život s reumatickým ochorením?

(Zdroj foto: Adobestock.com)

MUDr. Pavol Dobrovodský Reumatologická ambulancia, Fakultná nemocnica Trnava

S príchodom biologickej liečby nastal v otázke skvalitnenia života pacienta s reumatickým ochorením zásadný zlom.

Dnes po včasnom zavedení liečby už prakticky nevidíme pacientov s deformitami kĺbov, keďže biologiká účinne zastavujú progresiu ochorenia vďaka významnému utlmeniu kĺbového zápalu.

Doterajšia liečba tzv. nebiologikami má však stále svoje miesto v terapeutickom prístupe, prakticky sa ňou vždy začína a biologikami sa pokračuje, len ak je odpoveď na liečbu nedostačujúca.

(TEST)

1. Aké prejavy reumatických ochorení najčastejšie hendikepujú pacientov? Do akej miery sú reumatické ochorenia invalidizujúce?

 

2. Reumatické ochorenia môžu trápiť aj pacientov v detskom veku, mladých ľudí – možno vo všeobecnosti povedať, či má vek vplyv na priebeh a prognózu ochorenia?

reuma a invalidita
Zdroj foto: Adobestock.com

3. Je možné konkretizovať, ktoré povolania sú vyslovene nevhodné pre pacientov trpiacich reumatickými ochoreniami?

4. Aký dlhý čas vopred je nutné vysadiť biologickú liečbu v prípade plánovania tehotenstva?

 

5. Môže pacientka na biologickej liečbe užívať hormonálnu antikoncepciu?

  • bolesť kĺbov
    Zdroj foto: Adobestock.com

 

6. Aké hrozia riziká, ak otehotnie pacientka užívajúca biologickú liečbu?

7. V čom je biologická liečba pre pacienta obmedzujúca? Môže byť obmedzením napríklad pri cestovaní? Ako sa rieši situácia, ak pacient na biologickej liečbe potrebuje/chce na dlhší čas vycestovať do zahraničia?