Kričím telom. Vzdelávací projekt venovaný anorexii a bulímii

V novembri 2011 sa na Slovensku začal cyklus prednášok pre študentky zameraný na tému anorexie a bulímie pod odbornou záštitou kancelárie WHO na Slovensku a Ligy za duševné zdravie.

Cieľom projektu „Kričíme telom“ je oboznámiť mládež, rodičov a pedagógov s tragickými dôsledkami zdanlivo nevinného ochorenia, ktoré je v očiach dospievajúcich dievčat „iba naplnením istej dokonalosti“. Projekt zahŕňa prednášky a interaktívne diskusie, konkrétne príbehy postihnutých anorexiou, odborné materiály (letáky, brožúry, knihu spisovateľky Gabiny Weissovej „Diagnóza F50“, materiály od psychológov o poruchách stravovania) a osvetu širokej verejnosti prostredníctvom médií. V tomto roku sú naplánované tri prednášky pre žiačky SŠ (v Nitre, Trnave a Bratislave). V roku 2012 bude cyklus prednášok pokračovať v Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Prešove.

Poruchy príjmu potravy

Úmrtnosť:
• pri dlhodobej mentálnej anorexii podľa rôznych prieskumov 3 – 18 %, 
• pri mentálnej bulímii 3,9 %.

Príčinou smrti sú zväčša samovraždy a zdravotné komplikácie spojené s hladovaním alebo zvracaním.

Čo robiť

• Nebuďte na to samy – zdôverte sa niekomu, komu veríte. 
• Skúste sa stravovať spolu s kamarátmi, rodinou, byť viac s ľuďmi pri jedle a po jedle. Skúste jesť trikrát denne primerané porcie (jedlo na jeden veľký tanier), medzitým malú desiatu a olovrant.
• Ak tieto opatrenia zlyhajú, poraďte sa s odborníkom na duševné zdravie (psychiatrom alebo psychológom). 
Pozor: laická domáca liečba je často nedostatočná a môže predĺžiť trvanie ochorenia.

Kontakty na odbornú pomoc

• psychiater v mieste bydliska, iný psychiater, školský psychológ alebo iný klinický psychológ (napr. v miestnom centre pedagogickopsychologického poradenstva) 
• www.dusevnezdravie.sk v sekcii „Poruchy príjmu potravy“ 
• linka pomoci: poradna@dusevnez. sk

Princípy liečby

• Liečbu vedie psychiater v spolupráci so psychológom a prípadne ďalšími lekármi (gynekológ, gastroenterológ). 
• Liečba prebieha ambulantne, v ťažších prípadoch v nemocnici (2 – 3 mesačný pobyt).
• nestačí „naučiť sa“ normálne stravovať a dosiahnuť primeranú hmotnosť – porucha príjmu potravy prekrýva hlbšie emočné problémy); tie sa riešia v psychoterapii, niekedy sa pracuje aj s príbuznými
• lieky môžu pomôcť na pridružené symptómy, napr. depresiu, úzkosti, výkyvy nálady 
• liečba trvá tým dlhšie, čím dlhšie trval neliečený problém 
• úspešnosť liečby závisí najmä od motivácie pacientky

www.dusevnezdravie.sk

Pridaj komentár