KOŠICE: Podľa lekárov špecialistov vinníkom krízy v zdravotníctve je politika

Košice 6. septembra (TASR) – Hlavným vinníkom krízy v zdravotníctve je politika. Vyhlásil to dnes prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ) Andrej Janco. Podľa neho politici donekonečna priorizujú vlastné záujmy pred záujmami občana.
„Bezprostredným podnetom k protestom,  ktoré sme v minulosti aktivizovali, bolo rozhodnutie ministra financií Ivana Mikloša o znížení financií do zdravotníctva tým, že nariadil pokles platieb štátu za jeho poistencov zo 4,78 percenta na 4,32 percenta, pričom nebral do úvahy námietky, ktoré proti tomuto rozhodnutiu vzniesla odborná verejnosť,“ objasnil Janco.
Toto podľa SLÚŠ logicky prinesie nižší prílev peňazí. „Vláda si musela byť vedomá, že to vyvolá protesty zdravotníkov, avšak stále mala poruke osvedčené nástroje na odvedenie pozornosti a zvalenie viny za kolaps v zdravotníctve na niekoho iného,“ dodal Janco. Pripustil, že priebeh protestov, ktoré nenašli medzi lekármi očakávanú odozvu len upevnil dominantné postavenie politiky vo vzťahu k zdravotníctvu. „Politika má na takejto autoritárskej pozícii záujem len preto, že je to výnosnejšie,“ pokračoval a zdôraznil, že zisky v zdravotníctve spájajú politikov celého politického spektra viac, ako ich rozdeľuje ideologicky podmienený pohľad na tvorbu zdrojov.
„Jedným z najväčších nedostatkov slovenskej zdravotnej politiky je absencia občanom odobrených cieľov a stratégie dlhodobého rozvoja slovenského zdravotníctva, politicky konsenzuálne akceptovateľnej, ekonomicky udržateľnej a sociálne únosnej,“ doložil Janco.
K otázke výpovedí lekárov zaujala SÚLŠ rezervovaný postoj. „V podmienkach, keď sa štát plánuje zbaviť viac ako 3000 lôžok, bude problém miesto si udržať, výpoveď bude v mnohých prípadoch skôr vítaná a zdravotnícke zariadenia ušetria na odstupnom,“ prehlásil ‚ďalej Janco.
Výsledkom takejto politiky, podľa Janca je jasný vzorec. „Ak výkon zdravotnej starostlivosti nezaplatí štát, musí ho zaplatiť zdravotná poisťovňa zo svojich prerozdelených odvodov od ekonomicky aktívnych poistencov, ktorých podiel je stále menší. Ak ho nezaplatí zdravotná poisťovňa, musí si ho zaplatiť sám pacient zo svojich súkromných zdrojov. Ak si ho nezaplatí pacient, výkon nebude,“ doplnil Janco, ktorý zároveň vyslovil podozrenie, že záujem politiky na ziskoch zo zdravotníctva môže mať v budúcnosti za následok aj kriminalizovanie tých lekárov, ktorí budú verejne protestovať proti takémuto systému.
Vyhlásil tiež, že transformácia nemocníc na akciové spoločnosti by mohla znamenať koniec ich ďalšieho zadlžovania. „Predpokladá to však, že by mali byť povolené exekúcie na všetky zdravotnícke zariadenia bez výnimky. Zákaz exekúcii znamená len plytvanie peňazí na audit a na transformáciu. My, ako súkromné zariadenia sa odmietame naďalej na tieto obchody skladať neustálou redukciou platieb pre naše zariadenia, pri raste našich nákladov,“ dodal na záver prezident SLÚŠ.
Únia preto v zmysle dobrého a spravodlivého žiada pre súkromný sektor 130 miliónov eur. „Presne toľko ako vláda venovala manažmentom nemocníc ako odmenu za zlé hospodárenie. Nám venujte rovnakú sumu za dobré hospodárenie, alebo je to v rozpore s princípmi takzvanej demokracie, ktorú tu vy presadzujete?“ citoval Janco z vyhlásenia SLÚŠ a pokračoval, že lekári žiadajú, aby sa tieto financie  podľa spravodlivého kľúča rozdelili všetkým súkromných  zariadeniam, ktoré pravideľným odlžovaním vybraných nemocníc sú znevýhodňované od začiatku ich pôsobenia.
„V mene rovnakého princípu žiadame tiež odpustenie odvodov do sociálnej poisťovne pre súkromné zdravotnícke zariadenia, pretože sa roky vo forme oddlžovania nemocníc odpúšťajú štátnym zariadeniam a my na to cez zvyšovanie našich daní prispievame.

Pridaj komentár