Kontrola tabakizmu dnes a zajtra

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označuje závislosť na tabaku za globálnu pandémiu, čo potvrdzuje fakt, že asi 1,3 miliardy ľudí na svete fajčí alebo inak používa tabakové výrobky. I keď v niektorých priemyselne vyspelých krajinách sveta je badať určitý pokles tejto závislosti, v rozvojových krajinách sa naopak zaznamenáva jej nárast.

Podľa štatistík je medzi mužmi vo vyspelých krajinách asi 30 percent fajčiarov, v rozvojových je to však asi 60 percent, možno i viac, čo sa nedá presne zistiť. V Číne fajčia dve tretiny mužov, čo sa prejavuje aj na číslach úmrtnosti. Už pred niekoľkými rokmi významný epidemiológ Richard Peto upozornil, že podľa trendov sa dá očakávať, že v roku 2020 bude vo svete v dôsledku chorôb spôsobených tabakom 9 miliónov a v roku 2050 až 12 miliónov úmrtí. Čo je veľmi znepokojujúce, je badateľný nárast fajčiacich žien a dievčat a posun fajčiarov do mladších vekových skupín, až do detských rokov. Tento fakt je veľmi alarmujúci, a preto sa stále viac požaduje, aby sa urgentne vybudoval systém výchovy o zdravotných rizikách, o ktorých možno mnohí ľudia ani nevedia.

Krátkodobé a dlhodobé riziká

Predpokladá sa, že fajčiar si skracuje každou cigaretou svoj život o päť a pol minúty. Cigareta obsahuje okolo 4000 škodlivých chemikálií. Niektoré pôsobia škodlivo ihneď, zatiaľ čo iné sú len začiatkom série zmien, ktoré sa prejavia až v neskoršom veku.

Ku krátkodobým rizikám patria: kašeľ a respiračné problémy, prechladnutia a zápaly hrdla, závislosť na nikotíne a problém skončiť s fajčením, znížená telesná výkonnosť v dôsledku zvýšenia hladiny oxidu uhoľnatého v krvi, zmeny v cievach, poškodenie cílií, vystieľajúcich dýchacie cesty, ktoré pomáhajú odstraňovať škodliviny z pľúc, problémy v tehotenstve, riziko nižšej váhy novorodenca, riziko potratov, poškodzovanie detí materským mliekom fajčiacej ženy, podvýživa, pomalšie vyvíjanie dýchacích orgánov plodu a pod.

V priebehu života sa môžu objaviť následky dlhodobých rizík: pľúcna rakovina, srdcovocievne choroby, emfyzém, chronické bronchitídy, iné druhy rakoviny (krčka maternice, pažeráka, pankreasu, močového mechúra, horných dýchacích ciest) či gangréna v dôsledku poškodenia ciev horných a dolných končatín, čo je niekedy nutné riešiť amputáciou.

Zamerali sa najmä na ženy

Keď hovoríme o rizikách, ktorým sú vystavené ženy – fajčiarky, máme pred sebou opäť znepokojujúce údaje, ktoré hovoria, že úmrtia u žien, spôsobené fajčením, stúpli z 20 na 25 percent. Je však potešiteľné, že v niektorých krajinách, napr. v USA, Kanade a Austrálii, mnohé zavedené opatrenia na kontrolu tabakizmu odradili veľa mladých ľudí, aby začali fajčiť, alebo ich podnietili k tomu, aby s fajčením prestali. Je pozoruhodné, že účinná výchova mala na mladistvých v týchto krajinách pozitívny dopad. Tento fakt mal však za následok, že tabakový priemysel, v dôsledku očakávaných strát na zisku, sa zameral veľmi cielene na ženskú populáciu, a veľmi rafi novanou marketingovou stratégiou chce túto situáciu zmeniť. Typickým prístupom je zdôrazňovanie feminizmu, samostatnosti, nezávislosti a kontroly hmotnosti. To sa prejavilo najmä v niektorých krajinách Európy, kde počet fajčiarok narástol v nižších vekových skupinách, u 15-16 ročných dievčat.

Kampane môžu byť účinné

Ďalším dôležitým krokom je mobilizovanie verejnej mienky. Mnohé aktivity, ktoré vyšli priamo od občanov a od informovaných odborníkov, napomáhajú pri zavádzaní nových opatrení. Medzi najúčinnejšie patria: zvyšovanie daní z tabakových výrobkov, zákaz reklamy, zákaz predaja maloletým, varovné posolstvá na baleniach, zákaz importu, zákon o ochrane nefajčiarov a cielené, zdravotno-edukačné programy. Vlády by nemali ignorovať fakt, že tabakový priemysel sa značne obohacuje z peňazí, ktoré sociálne najslabšia časť populácie vydáva za tabakové výrobky. Kampane proti tabakizmu môžu byť jednou z účinných foriem pravdivého informovania, a treba ich neustále opakovať. I keď sa od nich nedajú očakávať zázraky, predsa vyvolávajú premýšľanie ľudí o probléme, čo dnes dokazuje aj skutočnosť, že v civilizovaných krajinách sveta sa fajčiari dostali takmer na okraj spoločnosti.

Liga proti rakovine, ktorá sa ihneď po založení pridala k programu Európa proti rakovine, vždy dôsledne dodržiavala dohodu o organizovaní preventívnych kampaní v rámci projektu Európsky týždeň proti rakovine, ktorý bol každý druhý rok venovaný posolstvu, zameranému proti fajčeniu. Na základe ohlasov z celoštátne organizovaných kampaní sme presvedčení, že ich pokračovanie, so širokou podporou médií, je úspešnou cestou k mobilizovaniu spoločnosti, aby sa nad týmto závažným problémom zamýšľala a konala.

Pridaj komentár