Kampaň SLeK: Kto má kľúče od skrinky s jedmi?

Bratislava 2. 6. 2016 – Slovenská lekárnická komora, jediná stavovská organizácia slovenských lekárnikov, včera odštartovala sériu Osvetových kampaní.

Tie sú súčasťou Roka farmaceuta ako pomáhajúcej profesie, vyhláseného pri príležitosti 25. výročia vzniku komory.

Témou prvej kampane, s názvom „Kto má kľúče od skrinky s jedmi?“, je liek ako prirodzená súčasť domácnosti, s informáciami o správnom zaobchádzaní s liekmi, ich rizikách a najčastejších problémoch. SLeK zároveň predstavila rovnomennú publikáciu, ktorá je prvou v rámci edície Farmaceut ako pomáhajúca profesia. Komora touto edíciou prinesie svojim členom viaceré témy, ktoré renomovaní autori spracujú príťažlivým, moderným a komplexným spôsobom pre každodenné využitie v lekárenskej praxi.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), sa až 50 % liekov vo svete užíva nesprávne, zároveň je na prvom mieste príčin úmrtí intoxikovaných pacientov práve nesprávne užívanie liekov. Preto SLeK považuje prevenciu v tejto oblasti za kľúčovú.

„Som veľmi rád, že prvou témou, ktorú spracoval kolektív pod vedením PharmDr. Snopkovej, PhD., do šikovnej príručky pre farmaceutov, je téma správneho použitia liekov v domácom prostredí. Určite každý z nás totiž zažil tie tajomné zásuvky, skrinky, v niektorých domácnostiach i celé police. A mnohí lekárnici aj pacientov, ktorí raz za čas prídu do lekárne s jednou či dvoma igelitkami liekov, na obale ktorých občas ešte hrdo žiari nápis „vyrobila Galena štátny podnik“. Cieľom kampane je, aby lieky boli používané, skladované, ale aj likvidované správnym spôsobom. Je to spoločenská povinnosť všetkých lekárnikov. My musíme byť pre našich pacientov tým správnym kľúčom od ich domácej skrinky s jedmi,“ uviedol Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.

V priebehu letných mesiacov SLeK predstaví ďalšie kampane, ktoré budú postupne prebiehať do konca roka 2016 pod názvami „Lieky počas dojčenia – kedy áno, kedy nie“„Dieťa nie je malý dospelý“. Prvá z nich je zameraná na správnu farmakoterapiu dojčiacich žien, druhá na správnu farmakoterapiu detských pacientov.

„V osvetových kampaniach plánujeme pokračovať aj v ďalších rokoch,“ doplnil O. Sukeľ.

Odborným partnerom projektu je Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

Z histórie SLeK

  • Slovenská lekárnická komora vznikla 3. 12. 1991 ako jediná zákonom zriadená stavovská organizácia farmaceutov na Slovensku. Jej úlohou je chrániť odborné záujmy svojich členov.
  • Prvým prezidentom SLeK bol RNDr. Anton Bartunek.
  • V súčasnosti má SLeK viac ako 4300 členov – farmaceutov.

Zdroj: SLeK

Ilustračná fotografia

Pridaj komentár