Jednodňová zdravotná starostlivosť je čoraz populárnejšia

Tlačová správa, 6. november 2015 – Sú stavy, keď pacient môže využiť krátky pobyt v zdravotníckom zariadení na chirurgický zákrok, a ešte v ten deň sa vrátiť do domáceho prostredia.

Tento spôsob zdravotnej starostlivosti sa stále viac udomácňuje aj na Slovensku, o čom svedčia čísla, ktoré ponúka Národné centrum zdravotníckych informácií.

Viac ako 200.000 pacientov, ktorí boli v ten deň doma

Chirurgovia v minulom roku operovali 274.650 pacientov. Každoročne zaznamenávaný rastúci trend v počte operačných výkonov jednodňovej starostlivosti, sa potvrdil aj v minulom roku. Až 204.540 osôb podstúpilo zákrok v útvaroch jednodňovej zdravotnej starostlivosti, prevažne v odboroch chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia.

Podľa zverejnených údajov Národného centra zdravotníckych informácií v publikácii Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2014, chirurgické ambulancie zaznamenali v roku 2014 vyše 2,6 mil. návštev pacientov,  v rámci ktorých bolo uskutočnených 2.090 151 ambulantných výkonov.

Najčastejšie išlo o:

  • chirurgické ošetrenia rán (333.134),
  • odstránenie kožných a podkožných nádorov (123.068),
  • chirurgické výkony pre hnisavé ochorenia kože a podkožia (122.131).

jednodňová zdravotná starostlivosť operácie

V nemocniciach bolo operovaných 274.650 pacientov, s celkovým počtom 276.772 operácií. V prípade detí a mladých ľudí do 18 rokov, boli najčastejšími výkonmi operácie oka, ucha a nosa (30,7 %), operácie muskuloskeletárneho systému (28 %) a operácie tráviaceho systému (15 %).

U dospelých pacientov prevládali operácie muskuloskeletárneho systému (26,5 %), operácie tráviaceho systému (17,9 %) a operácie ženských pohlavných orgánov (16,2 %). Ďalších 42.210 osôb podstúpilo operáciu v rámci neodkladnej chirurgickej pomoci, z toho 38 % bolo operovaných do 6 hodín od diagnostikovania stavu.

Najviac operovaných bolo po úraze (34.467 pacientov, z toho 3.409 detí a mladistvých). Približne 90 % z týchto zákrokov tvorili operácie končatín.

Z celkového počtu neodkladne operovaných, zomrelo 614 pacientov, najviac ich bolo pri operáciách náhlych brušných príhod (350 zomretých z 5.534 operovaných) a náhlych cievnych príhod (74 zomretých z 1.417 operovaných).

V útvaroch jednodňovej zdravotnej starostlivosti bolo v minulom roku operovaných 204.540 pacientov. Deti a mladiství boli v rámci jednodňovej starostlivosti najčastejšie operovaní v odbore otorinolaryngológia (10.726 operovaných).

Dospelí podstúpili najviac výkonov v odboroch chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgiaplastická chirurgia (63.722 operovaných) a oftalmológia (54.114).

Zdroj: NCZI

Redakčne upravené a krátené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár